Podmínky účasti - Newsletter

Organizátor: Soutěž organizuje a provozuje společnost Shop4Tesla / Elektrohub GmbH (dále jen "organizátor").


Způsobilost k účasti: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které dosáhly minimálního věku 18 let. Zaměstnanci Organizátora a jejich příbuzní jsou z účasti vyloučeni.


Účast: Aby se účastníci mohli zúčastnit losování o ceny, musí být v době losování (první den v týdnu každého měsíce) přihlášeni k odběru newsletteru Shop4Tesla.


Doba účasti: Účast v losování o ceny je možná každý měsíc až do data uzávěrky (do slosování). Na příspěvky doručené po datu uzávěrky se bude brát ohled až v následujícím měsíci.


Výhry: Výhry, které budou v rámci soutěže uděleny, budou podrobně popsány v newsletteru nebo následně v podmínkách účasti. Aktuální ceny jsou následující: Každý odběratel newsletteru má každý měsíc možnost vyhrát poukaz v hodnotě 100 EUR do našeho internetového obchodu Shop4Tesla. Na náhradní výhru ani na vyplacení hotovosti není nárok.


Určení výherců: Výherci budou vybráni náhodně ze všech způsobilých příspěvků. Výherci budou vyrozuměni e-mailem a musí na oznámení o výhře odpovědět do 7 dnů, aby si mohli výhru vyzvednout.


Ochrana údajů: S osobními údaji účastníků shromážděnými v rámci soutěže bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a budou použity výhradně pro účely soutěže. Údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro splnění výhry.


Vyloučení odpovědnosti: Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži nebo v souvislosti s převzetím či využitím výher. Právní postih je vyloučen.


Změny a zrušení: Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit nebo předčasně ukončit soutěž nebo podmínky účasti bez předchozího upozornění, pokud je to nezbytné z právních nebo organizačních důvodů.


Různé: Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti jsou nebo se stanou neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Platí právo Spolkové republiky Německo. Místem plnění a soudní příslušností je Hamburk, Německo.


Účastí v soutěži uznává účastník tyto podmínky účasti v plném rozsahu.