Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Elektrohub GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem, e-mailem). Případně můžete zaslat vrácení ve svém zákaznického účtu žádost.

Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí včasné odeslání odvolání.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou vráceny náklady z důvodu
být za toto splacení účtován poplatek. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Pokud nám vrácené zboží dorazí ve velmi špatném stavu, protože nebylo vámi řádně zabaleno nebo protože jste zboží používali nad míru nezbytnou k vyzkoušení jeho stavu, vlastností a funkčnosti, lze v jednotlivých případech požadovat náhradu ušlé hodnoty.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět).

Na adresu:

Elbstraße 277a, 22767 Hamburg, Německo.

E-mail: info@shop4tesla.com

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)

  • - Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
  • - Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
  • - Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
  • - Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
  • - Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na komerční nákupy.

Kontakt:
Telefon: +49 40 228 524 552

E-mail: info@shop4tesla.comČasto kladené dotazy - Odvolání

Pro kterého poskytovatele přepravních služeb obdržím štítek pro vrácení zboží?

Obdržíte štítek pro vrácení zboží od společnosti DHL. Ten je platný po dobu 14 dnů.

Je pro mě vrácení zboží zdarma?

Za vrácení zboží vám nevzniknou žádné náklady.

Za jak dlouho mohu vrátit zboží?

Do 30 dnů od obdržení zboží. Poté máte 14 dní na to, abyste nám zboží vrátili.

Kdy dostanu své peníze zpět?

Vrácení peněz bude provedeno do 3 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží v našem skladu. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který byl použit k zaplacení objednávky. V případě jakýchkoli dotazů ohledně stavu zboží nebo chybějících dílů vás bude do těchto 3 pracovních dnů kontaktovat pracovník, který záležitost vyřeší.