Zásady vrácení peněz

Právo na odstoupení od smlouvy

Lhůta pro zrušení je 30 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převezmete zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte informovat nám (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je postačuje k tomu, abyste odeslali sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužni všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste zvolili jiný způsob doručení, než který jste zvolili pro nejlevnější standard). nám nabízené doručení) neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za
toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení můžeme odmítnout, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Vzor – formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

Komu: PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, e-mail: info@shop4tesla.com

Já/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)

  • - Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
  • - Jméno spotřebitele(ů)
  • - Adresa spotřebitele(ů)
  • - Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)
  • - Datum

(*) Nehodící se škrtněte