Kampaň na sbírku pro SOS dětské vesničky

Konečná výše příspěvku: 12 254 EUR - vybráno mezi 16. listopadem 2023 a 26. prosincem 2023 Děkujeme za vaši podporu!

Jsme rádi, že naše sbírková kampaň od Černého pátku do Vánoc byla naprosto úspěšná. Nákupy uskutečněné v tomto období vynesly značnou částku, kterou jsme mohli převést organizaci SOS dětské vesničky a společně tak přispět na pomoc dětem a rodinám v nouzi. Na této stránce jsme shrnuli všechny otázky a odpovědi týkající se naší sbírkové kampaně. Jsme rádi, že se nám společně podařilo dosáhnout tak pozitivní změny a dlouhodobě zlepšit život mnoha dětí.

Jak vysoké jsou částky darů?

Náš dar závisí na hodnotě objednávky. Za každou objednávku do 149,99 € darujeme 1 €, takže každý nákup může pozitivně přispět k naší fundraisingové kampani. Od hodnoty objednávky 150 € se dar zvyšuje na 5 € a od hodnoty objednávky 300 € na 10 € za objednávku.

Co se stane, pokud bude cílová částka daru dosažena dříve?

Ve sbírce budeme samozřejmě pokračovat i v případě, že původního cíle dárcovství bude dosaženo předčasně. Náš závazek vůči organizaci SOS dětské vesničky přesahuje pevně stanovené cíle a jsme připraveni pružně reagovat, abychom dosáhli co největšího pozitivního dopadu. V takovém případě upravíme cílovou částku darů individuálně a zajistíme, aby všechny dodatečné dary vybrané do 26. prosince 2023 byly efektivně využity na dobročinné účely. O případných úpravách cílové částky darů nebo dalších podrobnostech vás budeme informovat na našich webových stránkách a průběžně vás o nich informovat.

Proč přispíváme?

Se začátkem našeho Black Friday týdne se v Shop4Tesla zaměřujeme nejen na štědré slevy, ale také na společenskou odpovědnost. Naším cílem je nejen nabídnout atraktivní slevy, ale také pozitivně přispět dětem v nouzi. Jsme hrdí na to, že můžeme věnovat část výtěžku na charitu a organizaci SOS dětské vesničky, abychom konali dobro a pomáhali tam, kde je to potřeba!

Kdo bude mít z daru prospěch?

Z vybraných darů bude mít prospěch organizace SOS dětské vesničky. SOS dětské vesničky hrají ústřední roli, pokud jde o to, aby znevýhodněné děti na celém světě měly perspektivu. Naše sbírková kampaň podporuje rozmanité programy organizace, které dlouhodobě zlepšují život dětí a jejich rodin. Naše dary pomáhají dlouhodobě zlepšovat životní podmínky rodin. Organizace SOS dětské vesničky je v Německu zastoupena již na 254 místech s celkem 38 zařízeními. To zahrnuje široké spektrum 800 různých programů zaměřených speciálně na děti, mladé lidi a rodiny v obtížných životních situacích. SOS dětské vesničky nabízejí širokou škálu podpůrných služeb, od denních center přes ambulantní pomoc až po lůžkovou péči.

Každý rok organizace SOS dětské vesničky zaznamená úctyhodných 1,6 milionu návštěv svých otevřených služeb a poradenských center. To odráží vysokou poptávku po službách a zdůrazňuje důležitou roli, kterou SOS dětské vesničky hrají v podpoře rodin a mladých lidí. Díky těmto různorodým opatřením pomáhá organizace zlepšovat životní podmínky, vytvářet perspektivy a budovat silnou komunitu pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Wo bekomme ich mehr Information zur Arbeit der Organisation SOS-Kinderdorf?

Weitere Informationen über die Arbeit von SOS-Kinderdorf findest du auf der offiziellen Website. Dort erfährst du mehr über ihre Mission, ihre Projekte und wie sie benachteiligten Kindern und Familien weltweit helfen.

Jaká je doba darování?

Dary sbíráme od začátku týdne Black Friday 17. listopadu 2023, ale rádi bychom zdůraznili, že náš závazek se neomezuje pouze na tento týden. Náš závazek trvá až do 26. prosince 2023, což znamená, že každá objednávka uskutečněná v tomto období přispěje k našim darům organizaci SOS dětské vesničky. Chceme, aby naši zákazníci měli možnost nejen využívat atraktivní nabídky, ale také aktivně konat dobro a podporovat děti v nouzi. Proto vyzýváme všechny, aby u nás nakupovali i po skončení týdne Black Friday až do 26. prosince 2023 a společně tak vytvořili trvalý pozitivní dopad.

Kolik již bylo darováno?

Abychom zajistili, že peníze budou moci konat dobro právě o Vánocích, rozhodli jsme se pro okamžitý dar ve výši 4 000 eur. Díky této částce můžeme pozitivně ovlivnit pomoc poskytovanou SOS dětskými vesničkami již v počáteční fázi. Kromě toho plánujeme převádět další dary po 2 000 eurech v závislosti na průběhu darování. Abychom zajistili transparentnost, poskytujeme pravidelné informace o aktuálním stavu darů. Tyto informace si můžete prohlédnout na našich webových stránkách a zjistit, kolik již bylo darováno a jak daleko jsme od původního cíle.

Jako další projev naší transparentnosti jsme příslušné děkovné certifikáty umístili na internet. Ty jsou samozřejmě také k dispozici ke stažení, takže se můžete kdykoli podívat, jak a kam dary putovaly. Jsme vděční za vaši podporu. Společně můžeme v tomto výjimečném období něco pozitivního změnit.

Aktuální stav darů pro SOS-Kinderdorf

Tímto přehledem darů bychom vás chtěli transparentně informovat o tom, kolik peněz se nám již podařilo věnovat organizaci SOS dětské vesničky prostřednictvím našich četných nákupů. V současné době předpokládáme, že do 26.12.23 bude vybráno přibližně 15 000 eur - samozřejmě doufáme, že tento cíl překročíme.

(Stand 27.12 08:00)