Uplatněte svou kvótu GHG a získejte zaručených 180 eur!

Kvóty GHG na aktuální rok 2023 již bohužel nemůžeme nabízet z důvodu změny zákona. Pro rok 2024 zatím nemáme žádné konkrétní informace. Jakmile o tom budeme mít zprávy a budeme moci kvóty opět nabízet, budeme vás neprodleně informovat.

Výměna kvóty THG

Chcete zvýšit kvótu skleníkových plynů pro vaši Teslu (Model 3, Model Y, Model S nebo Model X) v obchodě Shop4Tesla, pak vám nabízíme následující možnost:

  • Stačí, když do 30. října 2023 požádáte o kvótu na emise skleníkových plynů na rok 2023 pomocí níže uvedeného formuláře a obdržíte 180 eur. Po úspěšném uvedení na trh obdržíte garantovanou výplatu ve výši 130 Euro na vámi zadaný účet. Zbývající 50 eur obdržíte ve formě poukázky Shop4Tesla. Můžete tak pro svou Teslu udělat něco dobrého a vybavit ji skvělým příslušenstvím.

Ale co je to vlastně kvóta na emise skleníkových plynů?

Kvóta na snížení emisí skleníkových plynů je nástroj na ochranu klimatu, který má snížit emise oxidu uhličitého, zejména v odvětví dopravy. Společnosti, jako jsou například ropné společnosti, které uvádějí do oběhu fosilní paliva (např. naftu nebo benzín), a tím významně přispívají k emisím CO2, jsou podle kvóty na snížení emisí skleníkových plynů povinny každoročně snížit své emise o stanovené procento. Při nedodržení této kvóty se platí penále za každou nesplněnou tunu CO2. Více informací o právním základu a provádění kvót skleníkových plynů naleznete na internetových stránkách Evropské komise Agentury pro životní prostředí.

Do kdy je třeba požádat o kvótu skleníkových plynů na aktuální rok?

Kvóta skleníkových plynů na běžný rok 2023 musí být v důsledku změny zákona předložena do roku 2023. 30. října 2023 včetně být předložena, aby abyste zajistili, že vaše dokumenty budou Federální agentuře pro životní prostředí předloženy včas. Žádosti a registrovaná vozidla podané po tomto datu mohou být předloženy pro rok 2023. ne . být brány v úvahu.

Jak mohu uplatnit svou kvótu skleníkových plynů?

Vyplňte prosím následující formulář. Budete potřebovat technický průkaz vašeho elektromobilu. Můžete tak učinit před dodáním. Jakmile budete mít technický průkaz vozidla, můžete vyplnit formulář zde. Na vámi uvedený účet převedeme částku 130 eur a e-mailem obdržíte poukaz na 50 eur. Platba bude provedena nejdříve po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

To se týká nejedná se o roční předplatné. Příští rok můžete kvótu THG uplatnit znovu u nás nebo u jiného poskytovatele. Chcete-li získat kvótu THG, žádáme vás, abyste zde zaregistrovat.

Vzhledem ke zvýšenému počtu certifikátů předkládaných Spolkové agentuře pro životní prostředí může v současné době platba od Spolkové agentury pro životní prostředí zprostředkovateli trvat až 6 měsíců. Prosíme vás o pochopení!

Máte-li jakékoli dotazy týkající se proplacení kvóty skleníkových plynů, napište nám na adresu mail nebo nám zavolejte. Rádi vám pomůžeme! 

Was muss ich dafür tun?

1. Antrag starten:
Gib deine persönlichen Daten ein und starte den Antrag für die Treibhausgasminderungsquote (THG).
Jetzt anmelden
2. Fahrzeugschein hochladen:
Fotografiere die Vorder- und Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und lade sie hoch.
Tipps zum Upload
Bestätigung Umweltbundesamt
Nach der Bestätigung Deines THG-Antrags, melden wir uns mit allen Auszahlungsdetails bei dir.
WAS PASSIERT IM HINTERGRUND?
3. Prüfung der Daten und Dokumente:

Wir überprüfen deine persönlichen Daten und die hochgeladenen Dokumente auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieser Schritt dauert maximal 5 Werktage.

4. Einreichung der THG-Quoten:

Wir reichen diese umgehend bei unserem Kooperationspartner ein, der diese monatlich, nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist, an das Umweltbundesamt weiterreicht.

5. Zertifizierung des E-Fahrzeugs:

Wir warten auf die Zertifizierung deines Elektrofahrzeugs durch das Umweltbundesamt. Aktuell beträgt die Dauer etwa 8-12 Wochen.

6. Bestätigung der THG-Quote:

Sobald das Umweltbundesamt deine THG-Quote bestätigt hat, melden wir uns bei dir mit den Details zur Auszahlung.

FAQ

Doch was ist die THG-Quote überhaupt?

Die Treibhausgasminderungsquote ist ein Klimaschutzinstrument, um den Ausstoß von Kohlendioxid insbesondere im Verkehrssektor zu mindern. Unternehmen, wie zum Beispiel Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe (wie z.B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu mindern. Bei Nichteinhaltung dieser Quote wird eine Strafzahlung für jede nicht eingehaltene Tonne CO2 fällig. Mehr Informationen zur gesetzlichen Grundlage und Umsetzung der THG-Quote findest du auf der Seite des Umweltamtes.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.

Welche Fahrzeuge sind berechtigt?

Jeder Fahrzeughalter (egal ob privat oder gewerblich) auf den ein oder mehrere rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sind. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das E-Auto gekauft, geleast oder finanziert wurde, solange man als Halter im Fahrzeugschein steht.


Grundsätzlich sind alle Fahrzeugklassen zum THG-Quotenhandel berechtigt. Voraussetzung ist jedoch eine Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) im Sinne der Zulassungsverordnung.


Durch eine Neuerung in der Bundes-Emissionsschutzverordnung, welche Ende Juli 2023 in Kraft getreten ist, dürfen ab sofort ausschließlich solche E-Fahrzeuge zum THG-Quotenhandel zugelassen werden, welche einen Schätzwert besitzen. E-Kleinkrafträder sind somit nicht mehr als quotenberechtigtes Fahrzeug deklariert.

Bis wann muss ich meine THG-Quote angemeldet haben?

Die Bescheinigung der THG-Quote kann bis zum 15.11. des aktuellen Quotenjahres beim UBA beantragt werden. Diese Frist wurde aufgrund der Neuerungen in der Bundes-Immissionsschutzverordnung, die Ende Juli 2023 in Kraft getreten ist, um ca. 3 Monate vorverlegt. Aus organisatorischen Gründen sollte man die THG-Quote über uns als Partner bis zum 31.10. registriert haben. Das bedeutet, dass die betreffende Zulassungsbescheinigung Teil I in lesbarer Art und Weise im Shop4Tesla-THG-Portal bis zum 31.10. hochgeladen sein muss, damit wir sie fristgerecht beim Umweltbundesamt einreichen können.

Welche Unterlagen und Daten werden von mir benötigt?

Es werden ausschließlich ein aktueller Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) und wenige persönliche Daten zum Abgleich der Halterschaft für die Beantragung deines Elektrofahrzeugs benötigt.


Der Prozess zur Registrierung der THG-Quote funktioniert kinderleicht und dauert nur wenige Minuten.

Wie funktioniert die Registrierung der THG-Quote bei Shop4Tesla und wie lässt sich diese verkaufen?

Man registriert sich im THG-Portal von Shop4Tesla und schließt mit unserem Kooperationspartner carbonify einen Vertrag über die THG-Quote unter Geltung unserer AGB. Damit überträgst du die Rechte zur Vermarktung und Geltendmachung der zu beantragenden THG-Quote(n) an die carbonify GmbH.


Unser Partner kümmert sich um die Bescheinigung der THG-Quote beim Umweltbundesamt. Nach Bestätigung der THG-Quote(n) durch das Umweltbundesamt werden wir die THG-Prämie auszahlen.

Wann erhalte ich die Bestätigung für die Auszahlung der THG-Quote?

Die Bestätigung oder Ablehnung der Treibhausgasminderungsquote ist abhängig von der Bearbeitungsdauer beim Umweltbundesamt. Aktuell rechnen wir nach Einreichung mit einer Rückmeldung binnen 8–12 Wochen. Wir hoffen, dass sich die Bearbeitungszeit künftig verringern wird.

Wann wird die THG-Quote ausgezahlt?

Der Auszahlungszeitpunkt ist abhängig von der Bearbeitungsdauer beim Umweltbundesamt, somit können wir Dir hier kein konkretes Auszahlungsdatum garantieren.

Weitere Fragen?

Gerne via Kontaktformular oder direkt an support@shop4tesla.com