Podmínky služby

§ 1 Uživatel
Pro uživatele těchto VOP platí:

Obchod4Tesla.com

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg
Registrační číslo: 129623
Registrační soud: okresní soud Hamburk

§ 2 Rozsah
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré právní úkony mezi uživatelem a spotřebitelem (podle § 13 BGB „fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který převážně ani jejich obchodní činnost nelze stále přičítat jejich samostatné výdělečné činnosti“).

§ 3 Uzavření smlouvy a uložení textu smlouvy
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se vztahují na objednávky, které spotřebitel zadá prostřednictvím webové stránky www.shop4tesla.com Internetový obchod Modellshop.

Smlouva je uzavřena s uživatelem (viz § 1).

Prezentace a popis zboží na stránkách modelářského obchodu www.shop4tesla.com nepředstavuje nabídku smlouvy.

Spotřebitel objednáním produktu kliknutím na tlačítko „Objednat za poplatek“ na konci objednávkového procesu dává závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když uživatel odešle potvrzení objednávky na e-mail .

Text smlouvy se uloží s objednávkami. Spotřebitelé obdrží e-mail s podrobnostmi objednávky a platnými obchodními podmínkami. Po uzavření smlouvy již nelze data objednávky online prohlížet.

§ 4 Platba
V uvedených cenách je zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty a další složky ceny. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v zobrazené ceně a mohou být zpoplatněny.
Spotřebitelé mají k dispozici následující možnosti platby:

  • PayPal
  • Přenos
  • Kreditní karta
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Okamžitě
  • Klarna


§ 5 Dodání, omezení doručení

Doručení proběhne - pokud není v popisu vybraného produktu výslovně uvedeno jinak - do 3 pracovních dnů.
Tato lhůta začíná dnem po vydání platebního příkazu běžet.

§ 6 Přechod rizika
Nebezpečí náhodného zhoršení nebo náhodné ztráty zboží nese uživatel až do předání zboží a při předání je převedeno na spotřebitele.

§ 7 Výhrada vlastnictví
Uživatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného obdržení kupní ceny.

§ 8 Záruka
Platí zákonná ustanovení o záruce.