Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace a povinné informace
Název odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na tomto webu je:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburk

Odpovědný orgán rozhoduje sám nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě porušení zákona o ochraně údajů. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Následující odkaz obsahuje seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .​

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetím stranám. Je poskytován ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Právo na informace, opravu, blokování, smazání

Máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů kdykoliv v rámci platných zákonných ustanovení. Máte-li jakékoli další otázky k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí možností kontaktu uvedených v právním upozornění.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá náš web protokol SSL resp. TLS šifrování. To znamená, že údaje, které přenesete prostřednictvím této webové stránky, nemohou být čteny třetími stranami. Šifrované připojení poznáte podle řádku adresy „https://“ v prohlížeči a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává.Jsou to:

 • Navštívená stránka na naší doméně

 • Datum a čas požadavku serveru

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče

 • Použitý operační systém

 • Adresa URL odkazu

 • Název hostitele přistupujícího počítače

 • IP adresa

Tato data nejsou slučována s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy o koupi a odeslání zboží

Osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě potřeby plnění smlouvy. Třetími stranami mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu přenosu dat nedochází nebo pouze pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře budou uloženy, včetně vašich kontaktních údajů, aby bylo možné zpracovat váš požadavek nebo být k dispozici pro následné dotazy. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány.

Údaje zadané v kontaktním formuláři zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které probíhaly do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Údaje předávané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo již není potřeba ukládání dat. Kogentní právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Data zpravodaje

K zasílání našeho newsletteru od vás potřebujeme e-mailovou adresu. Je nutné ověřit zadanou e-mailovou adresu a vyjádřit souhlas se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo jsou dobrovolné. Údaje slouží výhradně k zasílání newsletteru.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem nebo se můžete odhlásit pomocí odkazu „odhlásit“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zadané k nastavení předplatného budou smazány, pokud se odhlásíte. Pokud nám byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstanou u nás.

YouTube

Naše webové stránky využívají k integraci a zobrazování videoobsahu zásuvné moduly z YouTube. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když je vyvolána stránka s integrovaným zásuvným modulem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím se YouTube sdělí, které z našich stránek jste vyvolali.

YouTube může přiřadit vaše chování při procházení přímo vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Podrobnosti o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „soubory cookie relace“. Takové soubory cookie se automaticky vymažou na konci relace vašeho prohlížeče. Na druhou stranu ostatní cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

S moderním webovým prohlížečem můžete sledovat, omezovat nebo zamezit nastavení souborů cookie. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie po ukončení programu automaticky smazaly. Deaktivace souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení souborů cookie, které jsou nezbytné k provádění procesů elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. nákupní košík), probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel tohoto webu máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a bezproblémové poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny další soubory cookie (např. pro analytické funkce), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu využití webu. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server Google a tam se ukládají. Umístění serveru je obvykle USA.

Soubory cookie Google Analytics jsou nastaveny na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Jako provozovatel tohoto webu máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a případně i naší reklamy.

anonymizace IP

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP adres. Zajišťuje, že Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím předáním do USA. Mohou nastat výjimečné případy, kdy Google předá celou IP adresu na server v USA a tam ji zkrátí.Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená službou Google Analytics nebude sloučena s další údaje od společnosti Google.

plugin prohlížeče

Váš webový prohlížeč může zabránit nastavení souborů cookie. To však může omezit některé funkce našeho webu. Můžete také zabránit shromažďování údajů souvisejících s používáním vašich webových stránek, včetně vaší IP adresy a následného zpracování společností Google. To je možné po stažení a instalaci zásuvného modulu prohlížeče přístupného přes následující odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti shromažďování dat

Můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách našeho webu: Deaktivujte Google Analytics.

Podrobnosti o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování objednávky

Abychom plně splnili zákonné požadavky na ochranu údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávky.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. Lze jej použít k vytváření sestav, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Údaje není možné přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Naše webové stránky využívají Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

AdWords je online reklamní program. V rámci online reklamního programu pracujeme se sledováním konverzí. Po kliknutí na reklamu umístěnou společností Google se nastaví soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie Google AdWords ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Google a my můžeme pomocí cookie rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naše webové stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze vysledovat na webových stránkách inzerentů AdWords. Konverzní soubory cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci Adwords zjistí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránky se značkou pro měření konverzí. Zákazníci AdWords však nedostávají žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete proti jeho používání vznést námitku.Konverzní cookie musí být deaktivováno v uživatelském nastavení prohlížeče. To znamená, že není zahrnuto ve statistikách sledování konverzí.

"Konverzní cookies" jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy.

Podrobnosti o Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo zamezovat nastavení souborů cookie. Deaktivace souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Zdroj: konfigurátor ochrany dat z mein-datenschutzbeauftragter.de

Pro zpracování objednávek využíváme poskytovatele "FFN-Connect GmbH". Tím se objednávky z našeho obchodu přenášejí do distribuční sítě společnosti JTL Software GmbH. Prostřednictvím „FFN-Connect“ jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Ulice
 • Číslo domu
 • PSČ
 • Město

Tato data jsou spojena s následujícími informacemi:

 • Objednané zboží
 • Čas objednávky

Vaše data zůstanou v systému "FFN-Connect" až do vyřízení objednávky, nejdéle však 60 dní.

.