Protejarea datelor

Notă generală și informații obligatorii

Desemnarea organismului responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg

Operatorul decide singur sau împreună cu alte persoane cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, date de contact sau altele similare).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Unele operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dvs. expres. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. O comunicare informală prin e-mail este suficientă pentru revocare. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a legii privind protecția datelor. Autoritatea de supraveghere competentă în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor este comisarul de stat pentru protecția datelor din statul federal în care se află sediul social al companiei noastre. Următorul link oferă o listă a responsabililor cu protecția datelor și datele de contact ale acestora:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a vă fi transmise datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract, fie către dumneavoastră, fie către terțe părți. Datele vor fi furnizate într-un format care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către o altă parte responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la informare, corectare, blocare, ștergere

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul, în orice moment, la informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la originea datelor, la destinatarii acestora și la scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, la un drept de corectare, blocare sau ștergere a acestor date. În acest sens și, de asemenea, pentru întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment prin intermediul opțiunilor de contact enumerate în amprenta.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținuturi confidențiale pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, site-ul nostru utilizează criptarea SSL sau TLS. Acest lucru înseamnă că datele pe care le transmiteți prin intermediul acestui site web nu pot fi citite de către terți. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin linia de adresă "https://" a browserului dvs. și prin simbolul lacătului din linia browserului.

Fișiere jurnal ale serverului

În fișierele jurnal ale serverului, furnizorul site-ului web colectează și stochează în mod automat informațiile pe care browserul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • Pagina vizitată pe domeniul nostru

 • Data și ora solicitării serverului

 • Tipul și versiunea browserului

 • Sistemul de operare utilizat

 • URL de referință

 • Numele de gazdă al computerului care accesează

 • Adresa IP

Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date. Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, care permite prelucrarea datelor în vederea îndeplinirii unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

Transmiterea datelor la încheierea unui contract de achiziție și expediere de bunuri

Datele cu caracter personal vor fi transmise unor terțe părți numai dacă este necesar în contextul executării contractului. Părțile terțe pot fi, de exemplu, furnizori de servicii de plată sau companii de logistică. Transmiterea ulterioară a datelor nu are loc sau numai dacă v-ați dat acordul expres în acest sens.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a măsurilor precontractuale.

 

Cota de GES

Informații generale privind procedura și funcționarea cotei de GES

În cadrul procedurii de reducere a cotelor de reducere a gazelor cu efect de seră (Cota GES), datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea contractului sunt colectate mai întâi de la clienții PQ Wirt GmbH prin intermediul unui formular. Scanarea sau copia încărcată a certificatului de înregistrare partea I este verificată în timp real cu ajutorul unui software de recunoaștere a textului și a unui software de inteligență artificială pentru a determina eligibilitatea pentru participarea la procedura privind cota de reducere a gazelor cu efect de seră (cota de GES). Datele personale necesare sunt apoi transmise Agenției Federale de Mediu pentru înregistrarea cotei de reducere a gazelor cu efect de seră (cota de GES). Gruparea și comercializarea finală a cotelor pentru comercializarea cotelor de GES are loc fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ulterior, datele cu caracter personal necesare sunt transmise Agenției Federale de Mediu pentru a înregistra cota de reducere a gazelor cu efect de seră (cota GES). Gruparea finală a cotelor și comercializarea pentru comercializarea cotelor de GES are loc fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cursul punerii în aplicare a procedurii privind cota de reducere a gazelor cu efect de seră (cota de GES), sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

-         Numele (numele) și prenumele,

-         adresa de e-mail,

-         detaliile contului (titularul contului, IBAN, banca),

-         numărul de client sau numărul de cont contractual,

-         datele vehiculului (numărul de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, detaliile/adresa proprietarului și scanarea sau copia certificatului de înmatriculare partea I),

-         fișiere jurnal (data, ora, browserul, sistemul de operare, adresa IP, URL-ul de referință).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii contractului încheiat între PQ Wirt GmbH și client. și clienții cu privire la procedura de reducere a cotelor de gaze cu efect de seră, pentru a verifica eligibilitatea de a participa la tranzacționarea cotelor de GES și pentru a efectua înregistrarea cotelor de GES la Agenția Federală de Mediu.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este art. 6 alin. 1 p. 1 p. 1 lit. b DSGVO, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului.

Prelucrarea fișierelor jurnal servește, de asemenea, la prevenirea și prevenirea fraudei, la identificarea erorilor și la prevenirea atacurilor de tip spam. Temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f DSGVO. Interesele menționate mai sus ale PQ Wirt GmbH trebuie să fie considerate legitime în sensul dispoziției.

Datele vor fi utilizate de către PQ Wirt GmbH în conformitate cu perioadele de păstrare legale relevante (în general, trei ani) și apoi vor fi șterse automat, fără a fi nevoie de o cerere separată de ștergere.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către părți terțe

Pentru a efectua prelucrarea datelor descrisă mai sus, PQ Wirt GmbH utilizează furnizorul de servicii carbonify GmbH, Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Germania (denumită în continuare "carbonify") este utilizat ca procesor. Cu carbonify a fost încheiat un contract de prelucrare în temeiul articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul privind protecția datelor. În acest acord, carbonify se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în cauză exclusiv la comandă și să respecte dispozițiile legislației UE privind protecția datelor.

Pentru înregistrarea cotei de GES, carbonify transmite informațiile și datele cu caracter personal necesare Agenției Federale de Mediu. Agenția Federală de Mediu efectuează apoi un control de conformitate și înregistrează cota de GES. carbonify prelucrează datele cu caracter personal, utilizând, de asemenea, procesatorii de comenzi proprii.

 

Furnizarea de date cu caracter personal și luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru punerea în aplicare a procedurii privind cota de reducere a gazelor cu efect de seră (cota de GES) este necesară pentru încheierea contractului, pentru a putea îndeplini condițiile prealabile și înregistrarea cotei de GES. În lipsa furnizării, încheierea și punerea în aplicare a contractului nu sunt posibile.

Nu are loc niciun proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Formular de contact

Datele transmise prin intermediul formularului de contact, inclusiv datele dvs. de contact, sunt stocate pentru a putea procesa cererea dvs. de informații sau pentru a fi disponibile pentru întrebări ulterioare. Aceste date nu vor fi transmise fără consimțământul dumneavoastră.

Datele introduse în formularul de contact sunt prelucrate exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO). Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. O notificare informală prin e-mail este suficientă pentru revocare. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Datele transmise prin intermediul formularului de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă revocați consimțământul de a le stoca sau până când nu mai este nevoie să le stocăm. Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Date pentru buletinul informativ

Pentru a trimite buletinul nostru informativ, avem nevoie de o adresă de e-mail din partea dumneavoastră. Este necesară verificarea adresei de e-mail furnizate și trebuie să fiți de acord să primiți buletinul informativ. Datele suplimentare nu sunt colectate sau sunt voluntare. Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ.

Datele furnizate la înregistrarea pentru newsletter vor fi prelucrate exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO). Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. Pentru revocare, este suficient un mesaj informal prin e-mail sau vă dezabonați prin intermediul linkului "dezabonare" din buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor deja efectuate rămâne neafectată de revocare.

Datele introduse pentru configurarea abonamentului vor fi șterse în cazul dezabonării. În cazul în care aceste date ne-au fost transmise în alte scopuri și în altă parte, ele vor rămâne la noi.

YouTube

Pentru integrarea și afișarea de conținut video, site-ul nostru utilizează plugin-uri de la YouTube. Furnizorul portalului video este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA.

Atunci când este apelată o pagină cu un plugin YouTube integrat, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Aceasta îi spune lui YouTube care dintre paginile noastre au fost accesate.

YouTube poate atribui comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal, dacă sunteți conectat la contul dvs. de YouTube. Puteți împiedica acest lucru deconectându-vă mai întâi.

YouTube este utilizat în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

Detalii privind gestionarea datelor utilizatorului pot fi găsite în politica de confidențialitate a YouTube la adresa:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cookies

Site-ul nostru utilizează module cookie. Acestea sunt mici fișiere text pe care browserul dvs. web le stochează pe dispozitivul dvs. terminal. Cookie-urile ne ajută să facem site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur.

Unele cookie-uri sunt "cookie-uri de sesiune". Astfel de cookie-uri sunt șterse automat la sfârșitul sesiunii de navigare. Pe de altă parte, alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. terminal până când le ștergeți dvs. însuși. Astfel de module cookie ne ajută să vă recunoaștem atunci când reveniți pe site-ul nostru web.

Cu un browser web modern, puteți monitoriza, restricționa sau împiedica setarea de module cookie. Multe browsere web pot fi configurate astfel încât cookie-urile să fie șterse automat la închiderea programului. Dezactivarea cookie-urilor poate avea ca rezultat o funcționalitate limitată a site-ului nostru web.

Setarea cookie-urilor care sunt necesare pentru desfășurarea proceselor de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții dorite de dvs. (de exemplu, coșul de cumpărături) se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. În calitate de operator al acestui site web, avem un interes legitim în stocarea de cookie-uri pentru furnizarea fără erori tehnice și fără probleme a serviciilor noastre. În cazul în care sunt setate și alte cookie-uri (de exemplu, pentru funcții de analiză), acestea sunt tratate separat în această declarație de protecție a datelor.

Google Analytics

Site-ul nostru utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul serviciului de analiză web este Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează "cookie-uri". Acestea sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care browserul dvs. web le stochează pe dispozitivul dvs. final și permit o analiză a utilizării site-ului web. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web sunt transmise unui server Google și stocate acolo. Serverul se află, de obicei, în SUA.

Cookie-urile Google Analytics sunt setate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. În calitate de operator al acestui site web, avem un interes legitim în analizarea comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza site-ul nostru web și, eventual, și publicitatea noastră.

Anonimizarea IP

Utilizăm Google Analytics împreună cu funcția de anonimizare a IP-ului. Aceasta asigură că Google trunchiază adresa dvs. de IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de a o transmite în SUA. Pot exista cazuri excepționale în care Google transferă adresa IP completă către un server din SUA și o trunchează acolo. Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de Google Analytics nu este îmbinată cu alte date Google.

Plugin de browser

Setarea cookie-urilor de către browserul dvs. web poate fi împiedicată. Cu toate acestea, unele funcții ale site-ului nostru web pot fi restricționate ca urmare. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date referitoare la utilizarea site-ului dvs. web, inclusiv adresa dvs. IP și prelucrarea ulterioară de către Google. Acest lucru este posibil prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser accesibil prin intermediul următorului link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Obiecție la colectarea datelor

Puteți împiedica colectarea datelor dvs. de către Google Analytics făcând clic pe următorul link. Va fi setat un cookie de excludere, care va împiedica colectarea datelor dvs. în timpul vizitelor viitoare pe site-ul nostru: Dezactivați Google Analytics.

Detalii despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor pot fi găsite în politica de confidențialitate a Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Procesarea comenzilor

Pentru a respecta pe deplin cerințele legale privind protecția datelor, am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Google.

Caracteristici demografice cu Google Analytics

Site-ul nostru utilizează funcția "caracteristici demografice" a Google Analytics. Aceasta poate fi utilizată pentru a crea rapoarte care conțin declarații despre vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese de la Google, precum și din datele despre vizitatori de la furnizori terți. Nu este posibil să se atribuie datele unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție în orice moment. Acest lucru este posibil prin intermediul setărilor de publicitate din contul dvs. de Google sau prin interzicerea generală a colectării datelor dvs. de către Google Analytics, așa cum se explică la punctul "Obiecție la colectarea datelor".

Google AdWords și Google Conversion Tracking

Site-ul nostru utilizează Google AdWords. Furnizorul este Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

AdWords este un program de publicitate online. Ca parte a programului de publicitate online, lucrăm cu urmărirea conversiilor. După un clic pe un anunț publicitar plasat de Google, este setat un cookie pentru urmărirea conversiilor. Cookie-urile sunt mici fișiere text pe care browserul dvs. web le stochează pe dispozitivul dvs. final. Cookie-urile Google AdWords își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru a identifica personal utilizatorii. Cookie-ul permite Google și nouă să recunoaștem că ați dat clic pe un anunț și ați fost redirecționat către site-ul nostru web.

Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit. Cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților AdWords. Cookie-urile de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru clienții AdWords care utilizează urmărirea conversiilor. Clienții AdWords află câți utilizatori au dat clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către pagini cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, clienții AdWords nu primesc nicio informație care să permită identificarea personală a utilizatorilor. Dacă nu doriți să participați la urmărire, vă puteți opune utilizării acesteia. În acest caz, cookie-ul de conversie trebuie să fie dezactivat în setările de utilizator ale browserului. În acest fel, nu va avea loc nicio includere în statisticile de urmărire a conversiilor.

Stocarea de "cookie-uri de conversie" se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. În calitate de operator al site-ului web, avem un interes legitim în analizarea comportamentului utilizatorilor pentru a ne optimiza site-ul web și publicitatea noastră.

Detalii despre Google AdWords și Google Conversion Tracking pot fi găsite în politica de confidențialitate a Google:https://www.google.de/policies/privacy/.

Cu un browser web modern, puteți monitoriza, restricționa sau dezactiva setarea cookie-urilor. Dezactivarea cookie-urilor poate avea ca rezultat o funcționalitate limitată a site-ului nostru web.

Sursă: Configuratorul de protecție a datelor de la mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Pentru procesarea comenzilor folosim furnizorul "FFN-Connect GmbH". Acest furnizor transmite comenzile din magazinul nostru către rețeaua de îndeplinire a comenzilor de la JTL Software GmbH. Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul "FFN-Connect":

 • Numele și prenumele
 • Strada
 • Numărul casei
 • Cod poștal
 • Oraș

Aceste date sunt legate de următoarele informații:

 • Produse comandate
 • Momentul comenzii

Datele dvs. vor rămâne în sistemul "FFN-Connect" până când comanda a fost onorată, dar nu mai mult de 60 de zile.