Declinarea răspunderii / Excluderea răspunderii

Declinarea răspunderii:

Produsele oferite pe site-ul www.shop4tesla.com nu provin de la Tesla, Inc. și nu sunt asociate cu marca Tesla.

Tesla este o marcă înregistrată a Tesla, Inc. Produsele oferite pe site-ul www.shop4tesla.com nu sunt fabricate de Tesla, Inc. și nu sunt asociate în niciun fel cu Tesla, Inc.

Toate descrierile, denumirile și simbolurile utilizate pe site-ul nostru web care fac referire la Tesla sunt doar în scopuri de identificare și sunt proprietatea Tesla, Inc. și a afiliaților săi.

Operatorul site-ului www.shop4tesla.com nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor despre produse furnizate. Operatorul site-ului www.shop4tesla.com nu își asumă răspunderea pentru daunele care decurg direct sau indirect din utilizarea produselor sau din imposibilitatea de a utiliza produsele.

Operatorul site-ului www.shop4tesla.com își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor oferite în orice moment și nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pierderile rezultate din utilizarea produselor.

Utilizarea produselor se face pe riscul propriu al utilizatorului. Utilizatorul este obligat să utilizeze produsele în conformitate cu instrucțiunile și să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura siguranța produselor și a altor persoane.

Prin utilizarea produselor, utilizatorul este de acord cu această declarație de renunțare la răspundere.

Declinarea răspunderii:

  1. Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate pe site-ul nostru. Pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete sunt excluse în mod fundamental, cu excepția cazului în care există dovezi de intenție intenționată sau de neglijență gravă din partea autorului. Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge părți ale paginilor sau întreaga ofertă fără o notificare prealabilă sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.

  1. Referințe și linkuri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe ("hyperlink-uri") care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și i-ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal. Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, în momentul creării linkurilor, nu a fost recunoscut niciun conținut ilegal pe paginile cu linkuri. Autorul nu are niciun fel de influență asupra designului actual și viitor, a conținutului sau a paternității paginilor legate. Prin urmare, autorul se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație este valabilă pentru toate legăturile și trimiterile stabilite în cadrul paginii proprii a autorului, precum și pentru intrările terților în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de linkuri, liste de discuții și toate celelalte forme de baze de date create de autor, la al căror conținut este posibil accesul extern în scris. Răspunderea pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații revine exclusiv furnizorului paginii la care se face trimitere, și nu persoanei care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul linkurilor.

  1. Dreptul de autor și dreptul de etichetare

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imagini, grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate pe site-ul web și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții dispozițiilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci comerciale nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturi ale unor terți! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămâne exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor precum diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.

  1. Protecția datelor

Vă rugăm să citiți informațiile noastre cu privire la protecția datelor.

 

  1. Valabilitatea juridică a acestei declarații de renunțare

Prezenta declarație de renunțare la răspundere trebuie considerată ca făcând parte din publicația de internet la care ați fost trimis. În cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali din această declarație nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt influențate de acest fapt.

Legea aplicabilă

Condițiile de declinare a răspunderii se supun legislației Republicii Federale Germania.

Locul de jurisdicție

Locul de jurisdicție pentru litigii în legătură cu această clauză de renunțare este sediul social al operatorului magazinului online.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Germania

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com