Renunțare / excluderea răspunderii

Declinarea responsabilității:

Produsele oferite pe site-ul www.shop4tesla.com nu provin de la Tesla Inc. și nu au nicio legătură cu marca Tesla.

Tesla este o marcă comercială înregistrată a Tesla, Inc. Produsele oferite pe site-ul www.shop4tesla.com nu sunt fabricate de Tesla, Inc. și nu sunt în niciun fel asociate cu Tesla, Inc.

Toate descrierile, denumirile și simbolurile utilizate pe site-ul nostru web care fac referire la Tesla sunt doar în scopuri de identificare și sunt proprietatea Tesla, Inc. și a afiliaților săi.

Operatorul site-ului www.shop4tesla.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor despre produse furnizate. Operatorul site-ului www.shop4tesla.com nu este răspunzător pentru niciun fel de daune care decurg direct sau indirect din utilizarea produselor sau din imposibilitatea de a utiliza produsele.

Operatorul site-ului www.shop4tesla.com își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor oferite în orice moment și nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pierderile rezultate din utilizarea produselor.

Utilizarea produselor se face pe riscul propriu al utilizatorului. Utilizatorul este obligat să utilizeze produsele în conformitate cu instrucțiunile și să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura siguranța produselor și a altor persoane.

Prin utilizarea produselor, utilizatorul este de acord cu această declarație de renunțare la răspundere.

Declinarea răspunderii:

  1. Conținutul ofertei online

Autorul își rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Se exclud pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau morale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete, cu excepția cazului în care se poate dovedi că autorul a acționat cu intenție sau din neglijență gravă. Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge părți ale paginilor sau întreaga ofertă fără anunț separat sau de a întrerupe temporar sau definitiv publicarea.

  1. Referințe și link-uri

Autorul nu este responsabil pentru niciun conținut legat sau la care se face trimitere din paginile sale - cu excepția cazului în care are cunoștință deplină de conținuturile ilegale și ar putea împiedica vizitatorii site-ului său să vizualizeze acele pagini. Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkurilor, pe paginile cu linkuri nu era vizibil niciun conținut ilegal. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, a conținutului sau a autorilor paginilor legate. Din acest motiv, autorul se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație este valabilă pentru toate legăturile și trimiterile stabilite în cadrul ofertei proprii de internet a autorului, precum și pentru intrările externe în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de legături, liste de discuții și toate celelalte forme de baze de date create de autor, la care este posibil accesul extern în scris. Răspunderea pentru conținuturile ilegale, incorecte sau incomplete și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații revine exclusiv furnizorului paginii la care se face trimitere, și nu persoanei care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul linkurilor.

  1. Dreptul de autor și dreptul privind mărcile comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imagini, grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate pe site-ul web și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții dispozițiilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci comerciale nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturile unor terțe părți! Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămân exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor precum diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.

  1. Protecția datelor

Vă rugăm să citiți notele noastre privind Protecția datelor.

 

  1. Valabilitatea juridică a acestei declarații de renunțare

Prezenta declarație de renunțare la răspundere trebuie considerată ca făcând parte din publicația de internet la care ați fost trimis. În cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali din această declarație nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt influențate de acest fapt.

Legea aplicabilă

Termenii declarației de renunțare la răspundere se supun legislației Republicii Federale Germania.

Locul de jurisdicție

Locul de jurisdicție pentru litigii în legătură cu această clauză de renunțare este sediul social al operatorului magazinului online.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Germania

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com