Visszatérítési szabályzat


Elállási jog

Az elállási határidő 30 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy birtokba vette.
Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postai úton küldött levél, telefax, e-mail vagy a mi visszaküldési űrlapunkon) a szerződés visszavonására vonatkozó döntéséről.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

 

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; semmiképpen sem térítjük vissza Önnek a következő okok miatt
felszámítjuk ezt a visszafizetést. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Ha a visszaküldött áru nagyon rossz állapotban érkezik hozzánk, mert Ön nem csomagolta megfelelően, vagy mert a terméket Ön az állapotának, tulajdonságainak és működőképességének teszteléséhez szükséges mértéket meghaladóan használta, egyedi esetekben kártérítésre lehet igényt tartani az elvesztett érték után.

Lemondási nyilatkozat-minta

(Ha el kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt a nyomtatványt).

A következő címre:

PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,

E-mail: info@shop4tesla.com

Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*) megvásárlására kötött szerződést.

  • - Megrendeltem (*)/megkaptam (*)/megkaptam (*)
  • - A fogyasztó(k) neve
  • - A fogyasztó(k) címe
  • - A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén)
  • - Dátum

(*) Ahol nem alkalmazható, törölni kell


A kereskedelmi vásárlások nem tartoznak az elállási jog hatálya alá.


Kapcsolat:
Telefon: +49 40 228 524 552

E-mail: info@shop4tesla.com