Felelősségi nyilatkozat / felelősség kizárása

Jogi nyilatkozat:

A www.shop4tesla.com weboldalon kínált termékek nem a Tesla, Inc.-től származnak, és nem kapcsolódnak a Tesla márkához.

A Tesla a Tesla, Inc. bejegyzett védjegye. A www.shop4tesla.com weboldalon kínált termékeket nem a Tesla, Inc. gyártja, és semmilyen módon nem kapcsolódnak a Tesla, Inc.-hez.

A weboldalunkon használt minden olyan leírás, név és szimbólum, amely a Teslára utal, kizárólag azonosítási célokat szolgál, és a Tesla, Inc. és kapcsolt vállalkozásainak tulajdonát képezi.

A www.shop4tesla.com üzemeltetője nem vállal felelősséget a termékinformációk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A www.shop4tesla.com üzemeltetője nem vállal felelősséget a termékek használatából vagy a termékek használatának lehetetlenségéből közvetlenül vagy közvetve eredő károkért.

A www.shop4tesla.com üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson a kínált termékeken, és nem vállal felelősséget a termékek használatából eredő károkért vagy veszteségekért.

A termékek használata a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó köteles a termékeket az utasításoknak megfelelően használni, és minden szükséges óvintézkedést megtenni a termékek és más személyek biztonsága érdekében.

A termékek használatával a felhasználó elfogadja ezt a nyilatkozatot.

Felelősségi nyilatkozat:

  1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a weboldalunkon található információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. A szerzővel szemben fennálló, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott anyagi vagy nem anyagi kárral kapcsolatos felelősségre vonási igények alapvetően kizártak, kivéve, ha a szerző részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Az ajánlatok változtatásra szorulnak és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy az egész ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

  1. Hivatkozások és hivatkozások

A szerző felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hiperhivatkozások") esetében a felelősségre vonási kötelezettség csak abban az esetben lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása lenne a tartalomról, és jogellenes tartalom esetén technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a használat megakadályozása. A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalakon a linkek létrehozásakor nem volt felismerhető illegális tartalom. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. A szerző ezért kifejezetten elhatárolódik minden olyan tartalomtól, amely a linkelt oldalakon a link létrehozását követően megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán elhelyezett valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és a szerző által létrehozott minden más típusú adatbázisban szereplő, harmadik féltől származó bejegyzésre, amelyek tartalmához külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoznak, és nem az, aki csupán hivatkozásokkal utal az adott kiadványra.

  1. Szerzői jog és címkézési jog

A szerző törekszik arra, hogy minden kiadványban felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait betartsa, a saját maga által készített képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket felhasználja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon említett és esetlegesen harmadik fél által védett valamennyi márka és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik fél jogai! A szerző által saját maga által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan objektumok, mint például az ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.

  1. Adatvédelem

Kérjük, olvassa el a következő információkat adatvédelem.

 

  1. A jelen nyilatkozat jogi érvényessége

Ez a jogi nyilatkozat az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről az Önt megkereste. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

Alkalmazandó jog

A jogi nyilatkozat feltételeire a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik.

A joghatóság helye

A joghatóság helye a jognyilatkozattal kapcsolatos jogviták esetén az online áruház üzemeltetőjének székhelye.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Németország

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com