Adatvédelmi szabályzat

Általános tájékoztató és kötelező információk

A felelős szerv kijelölése

A jelen weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szerv a következő:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg

Az adatkezelő egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, elérhetőségek és hasonlók) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulásának visszavonása

Egyes adatfeldolgozási műveletek csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetségesek. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonáshoz elegendő egy e-mailben küldött nem hivatalos értesítés. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Mint érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén. Adatvédelmi kérdésekben az illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi államnak az állami adatvédelmi biztosa, amelyben vállalatunk székhelye található. Az alábbi linken található az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetőségeik:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatait átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Az adatokat géppel olvasható formátumban adjuk át. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős félnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

A tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, zároláshoz, törléshez való jog

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, az adatok eredetéről, címzettjeiről és az adatfeldolgozás céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. E tekintetben, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban felsorolt elérhetőségeken keresztül.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében weboldalunk SSL vagy TLS titkosítást használ. Ez azt jelenti, hogy az Ön által a weboldalon keresztül továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni. A titkosított kapcsolatot a böngészője "https://" címsoráról és a böngésző sorában található lakat szimbólumról ismerheti fel.

Szerver naplófájlok

A szervernaplófájlokban a weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • A domainünkön meglátogatott oldal

 • A szerverkérés dátuma és időpontja

 • A böngésző típusa és verziója

 • A használt operációs rendszer

 • Referrer URL

 • A hozzáférő számítógép hosztneve

 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem vonjuk össze más adatforrásokkal. Az adatfeldolgozás a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Adattovábbítás az áruk vásárlására és szállítására vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha a szerződés teljesítésével összefüggésben erre szükség van. Harmadik felek lehetnek például fizetési szolgáltatók vagy logisztikai vállalatok. További adattovábbításra nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések érdekében.


ÜHG-kvóta

Általános információk az üvegházhatásúgáz-kvóta eljárásáról és működéséről

Az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó kvóta (GHG-kvóta) eljárás végrehajtása során a szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges személyes adatokat először a PQ Wirt GmbH ügyfeleitől gyűjtik be egy űrlapon keresztül. A feltöltött regisztrációs igazolás I. részének szkennelését vagy másolatát szövegfelismerő szoftver és mesterséges intelligencia szoftver segítségével valós időben ellenőrzik, hogy megállapítsák, hogy az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó kvóta (ÜHG-kvóta) eljárásban való részvételre jogosultak-e. A szükséges személyes adatokat ezután továbbítják a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatalnak az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó kvóta (ÜHG-kvóta) regisztrálásához. Az üvegházhatásúgáz-kvóták kereskedelme céljából történő végső kvóta-összekötés és forgalmazás a személyes adatok feldolgozása nélkül történik.

Ezt követően a szükséges személyes adatokat továbbítják a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökségnek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó kvóta (ÜHG-kvóta) nyilvántartásba vétele céljából. Az üvegházhatásúgáz-kvóták kereskedelmére vonatkozó kvóták végleges összekapcsolása és forgalmazása a személyes adatok feldolgozása nélkül történik.

A személyes adatok feldolgozása

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó kvóta (ÜHG-kvóta) eljárás végrehajtása során a következő személyes adatok feldolgozására kerül sor:

-         Keresztnév(ek) és vezetéknév,

-         e-mail cím,

-         Számlaadatok (számlatulajdonos, IBAN, bank),

-         ügyfélszám vagy szerződéses számlaszám,

-         Járműadatok (forgalmi rendszám, járműazonosító szám, tulajdonos adatai/címe és a forgalmi engedély I. részének szkennelése vagy másolata),

-         naplófájlok (dátum, idő, böngésző, operációs rendszer, IP-cím, hivatkozó URL).

A személyes adatok feldolgozása a PQ Wirt GmbH és az ügyfél között létrejött szerződés teljesítése érdekében történik. és az ügyfelekkel az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó kvótaeljárásról, az üvegházhatású gázok kvótakereskedelmében való részvételre való jogosultság ellenőrzése, valamint az üvegházhatású gázok kvótájának a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatalnál történő regisztrációja érdekében.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bek. 1 p. 1 lit. b DSGVO, mivel a feldolgozás a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A naplófájlok feldolgozása a csalás megelőzését és megakadályozását, a hibák azonosítását és a spam-támadások megelőzését is szolgálja. A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f) pontja. A PQ Wirt GmbH fent említett érdekei a rendelkezés értelmében jogosnak tekintendők.

Az adatokat a PQ Wirt GmbH a következőkre használja fel a vonatkozó törvényes megőrzési határidők (általában három év) betartásával használja fel, majd automatikusan törli, anélkül, hogy külön törlési kérelmet kellene benyújtani.

Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

A PQ Wirt GmbH a fent leírt adatfeldolgozás elvégzése érdekében a következőket használja fel a szolgáltatót carbonify GmbH,

Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Németország (a továbbiakban "carbonify") processzorként van alkalmazva. A carbonify-val az adatvédelmi rendelet 28. cikkének (3) bekezdése alapján szerződéses feldolgozási megállapodást kötöttek. Ebben a megállapodásban a carbonify vállalja, hogy a szóban forgó személyes adatokat kizárólag utasításra dolgozza fel, és betartja az uniós adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Az üvegházhatású gázok kvótájának nyilvántartásba vételéhez a carbonify a szükséges információkat és személyes adatokat továbbítja a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökségnek. A Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség ezután elvégzi a megfelelőségi ellenőrzést, és nyilvántartásba veszi az üvegházhatásúgáz-kvótát. A carbonify a személyes adatokat saját megbízásfeldolgozói segítségével is feldolgozza.

 

Személyes adatok megadása és automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Az Ön személyes adatainak megadása az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó kvóta (ÜHG-kvóta) eljárás végrehajtásához szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy az előfeltételeket és az ÜHG-kvóta regisztrációt végre lehessen hajtani. Megadás nélkül a szerződés megkötése és végrehajtása nem lehetséges.

Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított adatokat, beleértve az Ön elérhetőségi adatait, tároljuk annak érdekében, hogy feldolgozhassuk az Ön megkeresését, illetve hogy rendelkezésre álljunk a további kérdésekre. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonáshoz elegendő egy e-mailben küldött nem hivatalos értesítés. A visszavonásig elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolására már nincs szükség. A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik az adatokat.

Hírlevéladatok

Hírlevelünk kiküldéséhez szükségünk van az Ön e-mail címére. A megadott e-mail cím ellenőrzése szükséges, és Önnek bele kell egyeznie a hírlevél küldésébe. További adatokat nem gyűjtünk, illetve ezek megadása önkéntes. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk fel.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. lit. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonáshoz elegendő egy informális e-mailben küldött üzenet, vagy a hírlevélben található "leiratkozás" linken keresztül történő leiratkozás. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A leiratkozás esetén a feliratkozás beállításához megadott adatok törlésre kerülnek. Ha ezeket az adatokat más célból és máshol továbbították nekünk, akkor azok nálunk maradnak.

YouTube

A videótartalmak integrálásához és megjelenítéséhez weboldalunk a YouTube pluginjait használja. A videoportál szolgáltatója a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Amikor egy integrált YouTube bővítményt tartalmazó oldal meghívásra kerül, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube-zal, hogy melyik oldalunkat kereste fel.

A YouTube közvetlenül a személyes profiljához tudja rendelni az Ön szörfözési viselkedését, ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába. Ezt megakadályozhatja, ha előbb kijelentkezik.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletek a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhatók a következő címen:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Sütik

Weboldalunk sütiket használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngészője tárol a végberendezésén. A sütik segítenek abban, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük.

Egyes sütik "munkamenet sütik". Az ilyen cookie-k a böngésző munkamenetének végén automatikusan törlődnek. Más sütik viszont mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket. Az ilyen cookie-k segítenek abban, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér weboldalunkra.

Egy modern webböngészővel ellenőrizheti, korlátozhatja vagy megakadályozhatja a sütik beállítását. Számos webböngésző úgy konfigurálható, hogy a program bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődjenek. A sütik kikapcsolása a weboldalunk korlátozott funkcionalitását eredményezheti.

Az elektronikus kommunikációs folyamatok végrehajtásához vagy bizonyos, Ön által kívánt funkciók (pl. bevásárlókosár) biztosításához szükséges cookie-k beállítása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a cookie-k tárolásához a szolgáltatásaink technikailag hibamentes és zökkenőmentes nyújtása érdekében. Ha egyéb sütiket is beállítunk (pl. elemzési funkciókhoz), akkor ezekkel külön foglalkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A webanalitikai szolgáltatás szolgáltatója a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics "sütiket" használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngészője tárol a végberendezésén, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat a Google szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. A szerver általában az Egyesült Államokban található.

A Google Analytics cookie-kat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján helyezik el. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizáljuk weboldalunkat és esetleg hirdetéseinket is.

IP anonimizálás

A Google Analytics szolgáltatást az IP anonimizálási funkcióval együtt használjuk. Ez biztosítja, hogy a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban levágja, mielőtt továbbítja azt az USA-ba. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Google a teljes IP-címet továbbítja egy USA-beli szerverre, és ott rövidíti meg. A Google ezeket az információkat a nevünkben a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google Analytics által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

A cookie-k beállítása a webböngészője által megakadályozható. Ennek következtében azonban weboldalunk egyes funkciói korlátozódhatnak. Megakadályozhatja továbbá a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését, beleértve az Ön IP-címét és a Google általi későbbi feldolgozását. Ez a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével lehetséges:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Adatgyűjtés elleni tiltakozás

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Egy tiltó süti kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldalunk jövőbeli látogatásai során: Google Analytics deaktiválása.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletek a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Megrendelés feldolgozása

Az adatvédelmi törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében a Google-lal megrendelésfeldolgozási megállapodást kötöttünk.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics segítségével

Weboldalunk a Google Analytics "demográfiai jellemzők" funkcióját használja. Ennek segítségével olyan jelentések készíthetők, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kimutatásokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésalapú hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja. Ez a Google-fiókjában található hirdetési beállításokon keresztül lehetséges, vagy úgy, hogy általánosságban megtiltja az Ön adatainak a Google Analytics által történő gyűjtését, amint azt az "Adatgyűjtés elleni tiltakozás" pontban kifejtjük.

Google AdWords és Google konverziókövetés

Weboldalunk a Google AdWords szolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok.

Az AdWords egy online hirdetési program. Az online hirdetési program részeként konverziókövetéssel dolgozunk. A Google által elhelyezett hirdetésre történő kattintás után egy cookie kerül beállításra a konverziókövetés céljából. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngésző tárol a végberendezésen. A Google AdWords cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik, és nem használják fel a felhasználók személyes azonosítására. A cookie lehetővé teszi a Google és számunkra, hogy felismerjük, hogy Ön rákattintott egy hirdetésre, és átirányították a weboldalunkra.

Minden Google AdWords-ügyfél más-más cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők nyomon az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós sütiket konverziós statisztikák készítésére használják a konverziókövetést használó AdWords ügyfelek számára. Az AdWords-ügyfelek megtudják, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és lett átirányítva a konverziókövető címkével ellátott oldalakra. Az AdWords ügyfelei azonban nem kapnak olyan információt, amely lehetővé teszi a felhasználók személyes azonosítását. Ha nem kíván részt venni a nyomon követésben, tiltakozhat annak használata ellen. Ebben az esetben a böngésző felhasználói beállításaiban ki kell kapcsolni a konverziós sütit. Ily módon nem kerül sor a konverziókövetési statisztikákba való felvételre.

A "konverziós sütik" tárolása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizáljuk weboldalunkat és hirdetéseinket.

A Google AdWords és a Google konverziókövetés részleteit a Google adatvédelmi szabályzatában találja:https://www.google.de/policies/privacy/.

Egy modern webböngészővel ellenőrizheti, korlátozhatja vagy letilthatja a sütik beállítását. A sütik letiltása weboldalunk korlátozott funkcionalitását eredményezheti.

Forrás: Data protection configurator from mein-datenschutzbeauftragter.de


A megrendelések feldolgozásához az "FFN-Connect GmbH" szolgáltatót használjuk. Ez a szolgáltató továbbítja az üzletünk megrendeléseit a JTL Software GmbH teljesítési hálózatához. A következő személyes adatok feldolgozása az "FFN-Connect"-en keresztül történik:

 • Kereszt- és vezetéknév
 • Utca
 • Házszám
 • Irányítószám
 • Város

Ez az adat a következő információkhoz kapcsolódik:

 • Megrendelt áruk
 • A megrendelés időpontja

Az Ön adatai az "FFN-Connect" rendszerben maradnak a megrendelés teljesítéséig, de legfeljebb 60 napig.