KFW440

Pro KfW 440 pro soukromé osoby:
DŮLEŽITÉ: V současné době není možné podávat nové žádosti do KfW440 (obytný dům) o financování wallboxu.

Pokud jste již podali žádost, stále můžete odeslat fakturu za wallbox spolu s fakturou od elektrikáře a získat dotaci 900 EUR. Lhůta pro podání je obvykle 9 měsíců od data podání žádosti u KfW. Je třeba dodržovat následující body:

  • Na jedno nabíjecí místo lze financovat přesně 900 EUR za předpokladu, že celková investice (nákup + instalace) na nabíjecí místo je alespoň 900 EUR.
  • Podání společnosti KfW musí obsahovat účet za wallbox, účet od elektrikáře a doklad o používání zelené elektřiny.
  • 22 kW nástěnné boxy mohou být financovány, pokud jsou na seznamu způsobilých nástěnných boxů a jsou elektrikářem omezeny na 11 kW.


Více informací najdete na webu KfW. Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám pomůžeme!