Puszki ścienne kwalifikujące się do KFW

Tutaj znajdziesz wszystkie puszki ścienne, które można ufundować zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Do jakiego finansowania kwalifikuje się dany wallbox, przechowujemy go dla Ciebie z każdym wallboxem.

Dotacja KFW wspiera stacje ładowania samochodów elektrycznych i budynków mieszkalnych.
Zachęcamy do zakupu i instalacji stacji ładowania na parkingach i garażach należących do budynków mieszkalnych i dostępnych tylko dla osób prywatnych.

Dofinansowane koszty obejmują:

- Cena zakupu nowej stacji ładowania (np. wallbox) o mocy ładowania 11 kW i inteligentnego sterowania
- Koszty instalacji i podłączenia stacji ładowania, w tym wszystkie prace instalacyjne
- Koszt systemu zarządzania energią do sterowania stacją ładowania

WAŻNE: Obecnie nie jest możliwe składanie nowych wniosków do KfW440 (budynki mieszkalne) o finansowanie Wallbox. Jeśli jednak złożyłeś już wniosek, nadal możesz złożyć rachunek za skrzynkę ścienną wraz z rachunkiem od elektryka i otrzymać 900 euro. Termin to zwykle 9 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Czego potrzebujesz, aby otrzymać dofinansowanie KFW.

1) Złóż wniosek o dotację
Zanim zamówisz stację ładowania, złóż wniosek bezpośrednio na portalu dotacji KfW.
W niektórych przypadkach będziesz potrzebować dodatkowe dokumenty do wniosku :
Stowarzyszenie właścicieli domów
Potrzebujesz (1) kopię pełnomocnictwa do wniosku, (2) listę wnioskodawców wraz z ich nazwiskami i adresy - właściciele, którzy nie kwalifikują się do złożenia wniosku, nie znajdują się na tej liście (np. osoby prawne jako właściciele mieszkań)
Mieszkanie jest wynajmowane
Wynajmujesz mieszkanie i otrzymujesz pomoc de minimis w bieżącym lub w ciągu ostatnich 2 lat potrzebne są następujące informacje o zaświadczeniu: (1) podmiot udzielający pomocy, (2) wartość pomocy, (3) data zatwierdzenia, (4) numer akt

2) Potwierdź tożsamość i zainstaluj stację ładowania
Po otrzymaniu potwierdzenia wniosku o dotację możesz szybko potwierdzić swoją tożsamość i łatwo poprzez kontrolę tożsamości Schufa. Jeśli to nie zadziała, możesz skorzystać z identyfikacji wideo - lub przejść przez proces po identyfikacji. Następnie możesz zlecić instalację stacji ładowania wyspecjalizowanej firmie.

3) Prześlij dowód i otrzymaj dotację
Zainstalowana stacja ładowania? Następnie możesz potwierdzić realizację swojego projektu w portalu grantowym KfW. Aby to zrobić, prześlij swoje faktury za zakup i instalację. Dodatkowo podaję pewne informacje, które KfW przetwarza anonimowo. Następnie przekazujesz KfW cenne informacje, na przykład o tym, jak kształtują się koszty stacji ładowania. Dotacja zostanie następnie przekazana na Twoje konto.