Részvételi feltételek - Hírlevél

Szervező: A versenyt a Shop4Tesla / PQ Wirt GmbH (a továbbiakban: "Szervező") szervezi és bonyolítja le.


Részvételi jogosultság: A versenyben természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket. A szervező alkalmazottai és hozzátartozóik a részvételből ki vannak zárva.


Részvétel: A nyereményjátékban való részvételhez a résztvevőknek a nyereményjáték időpontjában (minden hónap első munkanapján) fel kell iratkozniuk a Shop4Tesla hírlevélre.


Határidő: A nyereményjátékban való részvétel minden hónapban a nyereményjáték záró időpontjáig (a sorsolásig) lehetséges. A zárónap után beérkezett pályázatokat csak a következő hónapban vesszük figyelembe.


Nyeremények: A nyereményjátékban elnyerhető díjakat a hírlevélben, illetve az alábbi részvételi feltételekben részletesen ismertetjük. Jelenleg ezek a következő nyeremények: Minden hírlevélre feliratkozónak minden hónapban esélye van egy 100 € értékű utalványt nyerni a Shop4Tesla webáruházunkba. Pótnyereményre vagy készpénzfizetésre nincs jogosultság.


A nyertesek meghatározása: A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki az összes jogosult pályázat közül. A nyerteseket e-mailben értesítjük, és a nyereményre vonatkozó értesítésre 7 napon belül kell válaszolniuk, hogy igényt tarthassanak a jogosultságukra.


Adatvédelem: A résztvevőknek a verseny keretében gyűjtött személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük, és kizárólag a verseny lebonyolítására használjuk fel. Az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez a nyeremény lebonyolításához szükséges.


Felelősség kizárása: A szervező nem vállal felelősséget a versenyen való részvételből, illetve a nyeremények átvételéből vagy felhasználásából eredő károkért vagy veszteségekért. A jogi út kizárva.


Módosítások és megszüntetés: A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot vagy a Részvételi feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, módosítsa vagy megszüntesse, ha jogi vagy szervezési okokból szükséges.


Egyéb: Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Német Szövetségi Köztársaság joga az irányadó. A teljesítés helye és a joghatóság helye Hamburg, Németország.


A versenyen való részvétellel a résztvevő teljes egészében elfogadja a jelen részvételi feltételeket.