KFW439

За KfW 439 за общини:

Общините могат да подават заявления за финансиране на стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:

  • Срокът за изпълнение е 1 година след кандидатстване.
  • Субсидията е до €900 на точка за зареждане.
  • Минималната сума на субсидията е 9 000 евро с поне 10 точки за зареждане.
  • Мощността на зареждане може да бъде 22 kW.
  • Станциите за зареждане не са предназначени за обществен достъп.

С десет точки за зареждане могат да бъдат финансирани точно 9000 евро, но само 70% от общите разходи.
Следователно общата инвестиция (покупка + инсталиране) трябва да бъде най-малко 12857,14 евро.
За повече от 10 точки за зареждане след това се финансират със 70% от действителната сума на инвестицията до максимална ставка от €900 на точка за зареждане.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Тук сме, за да ви помогнем, ако имате въпроси!