KFW439

За KfW 439 за общини:

Общините могат да подават заявления за финансиране на стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:

  • Срокът за изпълнение е 1 година след кандидатстването.
  • Субсидията е до 900 евро на точка за зареждане.
  • Минималният размер на субсидията е 9 000 евро с поне 10 точки за зареждане.
  • Мощността на зареждане може да бъде 22 kW.
  • Зарядните станции не са предназначени за обществен достъп.

С десет точки за зареждане могат да бъдат финансирани точно €9000, но само 70% от общите разходи.
Общата инвестиция (покупка + инсталиране) трябва да бъде най-малко €12857,14.
За повече от 10 точки за зареждане след това се финансират със 70% от действителната инвестиционна сума до максимална ставка от €900 на точка за зареждане.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ние сме тук, за да помогнем, ако имате въпроси!