отпечатък

Информация съгласно § 5 TMG

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург, Германия

Представляван от: Nico Pliquett

Контакт:
Телефон: +49 40 228 524 552

Имейл: info@shop4tesla.com


Запис в регистъра:
Вписване в съда по регистъра: Хамбург
Номер на регистъра: HRB 129623

Идентификационен номер за данък върху продажбите:
Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно §27a закон за данък върху продажбите: DE293342537

Разрешаване на спорове
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.Можете да намерите нашия имейл адрес по-горе в отпечатъка.

Не сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.