Директно към съдържанието
Shop4Tesla Shop4Tesla
Търсене
0
Данни за Tesla за първото тримесечие: оборот и печалба - Всички данни накратко!

Данни за Tesla за първото тримесечие: оборот и печалба - Всички данни накратко!

Tesla публикува допълнителни данни вчера, след като в началото на април обяви тримесечните данни за произведените и доставените автомобили за първото тримесечие на 2023 г. С нетърпение се очакваше как масовото намаляване на цените ще се отрази на цифрите. При по-внимателно вглеждане в цифрите стана ясно, че продажбите са намалели леко, но печалбите са намалели забележимо. Въпреки това Tesla все още отчита значителна печалба. През първото тримесечие на 2023 г. общите приходи на Tesla възлизат на 23,33 млрд. долара, като само на автомобилното подразделение се падат 19,96 млрд. долара. За сравнение, през първото тримесечие на 2022 г. общите приходи на Tesla са били 18,76 млрд. долара, а през четвъртото тримесечие на 2022 г. общите приходи на Tesla са били най-добрите - 24,32 млрд. долара. Въпреки това рентабилността на Tesla е намаляла забележимо, както се вижда от статистиката за излишъка по GAAP. През 1Q2023 г. Tesla отчете печалба в размер на 2,51 млрд. долара, което е с 24% по-малко от 3,32 млрд. долара през същото тримесечие на миналата година и с 32% по-малко от 3,69 млрд. долара през предходното тримесечие.

Що се отнася до тримесечните данни на Tesla, особен интерес представлява оперативният марж. Между януари и март тази година той спадна значително до 11,4 %, като преди това беше постоянно около 15 %. През първото тримесечие на 2022 г. той дори достигна 19,2 %, а през третото тримесечие на 2022 г. беше 17,2 %. По този начин очакваният срив на маржа, дължащ се на глобалното намаляване на цените, се е случил. Като причини за по-ниската рентабилност Tesla посочва намалената средна цена на автомобила, както и по-високите разходи за суровини, логистика и гаранции. Освен това по собствена информация компанията в момента инвестира значителни средства в разширяване на производството на 4680 клетки.

Tesla коментира обстойно широко обсъжданите в индустрията глобални намаления на цените, като подчерта, че компанията се стреми да изгради позицията си на лидер в разходите, докато много автомобилни производители се борят с икономическите аспекти на своите програми за електрически превозни средства. Краткосрочната ценова стратегия на Tesla отчита дългосрочната перспектива за рентабилност на автомобил, а цените ще продължат да се влияят от редица фактори. Въпреки намаляването на цените на много модели автомобили във всички региони през първото тримесечие, оперативните маржове на Tesla намаляха управляемо, но компанията продължава да вярва, че оперативният ѝ марж ще остане сред най-високите в индустрията.

Неотдавна Tesla обяви, че намаляването на цените се дължи главно на експоненциално увеличения и подобрен производствен капацитет в глобалните ѝ заводи. Във финансовия си отчет за 2022 г. компанията вече беше посочила, че подобряването на достъпността е от ключово значение за целта ѝ да се превърне в производител на автомобили за милиони долари.

Вашата количка е празна

Започнете да пазарувате