Insamlingskampanj för SOS Barnbyar

Slutligt donationsbelopp: 12 254 euro - insamlat mellan den 16 november 2023 och den 26 december 2023 Tack för ditt stöd!

Vi är mycket glada över att vår insamlingskampanj från Black Friday till jul blev en fullständig succé. De inköp som gjordes under denna period gav en ansenlig summa pengar, som vi kunde överföra till organisationen SOS Barnbyar för att göra ett gemensamt bidrag till att hjälpa barn och familjer i nöd. Vi har sammanfattat alla frågor och svar om vår insamlingskampanj på den här sidan. Vi är glada över att vi tillsammans kunde göra en så positiv skillnad och förbättra livet för många barn på lång sikt.

Hur höga är donationsbeloppen?

Vår donation beror på ordervärdet. För varje beställning upp till 149,99 euro donerar vi 1 euro så att varje köp kan ge ett positivt bidrag till vår insamlingskampanj. Från ett ordervärde på 150 euro ökar donationen till 5 euro och från ett ordervärde på 300 euro till 10 euro per order.

Vad händer om donationsmålet nås i förtid?

Naturligtvis kommer vi att fortsätta våra insamlingsinsatser även om det ursprungliga donationsmålet nås i förtid. Vårt engagemang för SOS Barnbyar sträcker sig längre än till fasta mål och vi är beredda att reagera flexibelt för att uppnå största möjliga positiva effekt. I detta fall kommer vi att justera donationsmålet individuellt och se till att alla ytterligare donationer som samlas in senast den 26 december 2023 används effektivt för välgörande ändamål. Vi kommer att informera dig om eventuella justeringar av donationsmålet eller ytterligare detaljer på vår webbplats och hålla dig ständigt uppdaterad.

Varför donerar vi?

Med starten av vår Black Friday-vecka fokuserar vi på Shop4Tesla inte bara på generösa rabatter, utan också på socialt ansvar. Vårt mål är inte bara att erbjuda attraktiva rabatter, utan också att ge ett positivt bidrag till barn i nöd. Vi är stolta över att donera en del av våra intäkter till välgörenhet och till organisationen SOS Barnbyar för att göra gott och hjälpa där det behövs!

Vem kommer att gynnas av donationen?

De insamlade donationerna kommer organisationen SOS Barnbyar till godo. SOS Barnbyar spelar en central roll när det gäller att ge missgynnade barn runt om i världen ett perspektiv. Vår insamlingskampanj stöder organisationens mångsidiga program, som på lång sikt förbättrar livet för barn och deras familjer. Våra donationer bidrar till att långsiktigt förbättra familjernas levnadsvillkor. Organisationen SOS Barnbyar finns redan representerad på 254 platser i Tyskland med totalt 38 anläggningar. Detta täcker ett brett spektrum av 800 olika program som riktar sig specifikt till barn, ungdomar och familjer i svåra livssituationer. SOS Barnbyar erbjuder ett brett utbud av stödtjänster, från daghem till öppenvård och slutenvård.

Varje år registrerar organisationen SOS Barnbyar imponerande 1,6 miljoner besök till sina öppna tjänster och rådgivningscenter. Detta återspeglar den stora efterfrågan på tjänsterna och understryker den viktiga roll som SOS Barnbyar spelar för att stödja familjer och ungdomar. Med dessa olika åtgärder hjälper organisationen till att förbättra levnadsvillkoren, skapa framtidsutsikter och bygga ett starkt samhälle för dem som behöver det mest.

Wo bekomme ich mehr Information zur Arbeit der Organisation SOS-Kinderdorf?

Weitere Informationen über die Arbeit von SOS-Kinderdorf findest du auf der offiziellen Website. Dort erfährst du mehr über ihre Mission, ihre Projekte und wie sie benachteiligten Kindern und Familien weltweit helfen.

Vad är donationsperioden?

Vi har samlat in donationer sedan starten av Black Friday-veckan den 17 november 2023, men vi vill understryka att vårt engagemang inte är begränsat till denna vecka. Vårt engagemang sträcker sig fram till den 26 december 2023, vilket innebär att varje order som läggs under denna period kommer att bidra till våra donationer till organisationen SOS Barnbyar. Vi vill att våra kunder ska ha möjlighet att inte bara ta del av attraktiva erbjudanden, utan också att aktivt göra gott och stödja barn i nöd. Vi uppmuntrar därför alla att fortsätta handla hos oss efter Black Friday-veckan fram till den 26 december 2023 för att tillsammans skapa en bestående positiv effekt.

Hur mycket har redan donerats?

För att säkerställa att pengarna kan göra nytta lagom till jul har vi beslutat om en omedelbar donation på 4 000 euro. Med detta belopp kan vi på ett tidigt stadium ha en positiv inverkan på SOS Barnbyars hjälpinsatser. Dessutom planerar vi att överföra ytterligare donationer i steg om 2 000 euro beroende på hur donationen fortskrider. För att säkerställa transparens tillhandahåller vi regelbundna uppdateringar om den aktuella donationsstatusen. Denna information kan ses på vår webbplats för att se hur mycket som redan har donerats och hur långt vi är från vårt ursprungliga mål.

Som ett ytterligare tecken på vår transparens har vi lagt ut motsvarande tackcertifikat online. Dessa finns naturligtvis också tillgängliga för nedladdning så att ni när som helst kan se hur och vart donationerna har gått. Vi är tacksamma för ert stöd. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad under denna speciella tid.

Aktuell donationsstatus till SOS-Kinderdorf

Med denna donationsöversikt vill vi öppet informera dig om hur mycket pengar vi redan har kunnat donera till organisationen SOS Barnbyar genom våra många inköp. Vi utgår för närvarande från att ca 15 000 euro kommer att ha samlats in fram till den 26.12.23 - vi hoppas naturligtvis att detta mål kommer att överträffas.

(Stand 27.12 08:00)