Användarvillkor

§ 1 Användare
Följande gäller som användare av dessa GTC:

Shop4Tesla

PQ Wirt GmbH
Bakers bredd gång 12
20355 Hamburg
Registreringsnummer:129623
Registreringsdomstol:Hamburgs tingsrätt

2 § Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor gäller för alla rättsliga transaktioner mellan användaren och en konsument (enligt 13 § BGB en"fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet").

3 § Ingående av kontrakt och lagring av kontraktstexten
Bestämmelserna i dessa allmänna avtal gäller för beställningar som görs av konsumenter via webbplatsen www. Shop4Tesla.com av modellbutiken online.

Avtalet ingås med användaren (se § 1).

Presentationen och beskrivningen av varorna på webbplatsen för modellbutiken www. Shop4Tesla representerar inte ett kontraktserbjudande.

Genom att beställa en produkt genom att klicka på knappen"Beställ mot avgift"i slutet av beställningsprocessen lämnar en konsument ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Först när en orderbekräftelse skickas av   e-post   avtalet ingås av användaren.

Kontraktstexten sparas med beställningar. Konsumenter kommer att få ett e-postmeddelande med beställningsinformation och tillämpliga villkor. Efter avtalets ingående kan orderdata inte längre ses online.

4 § Betalning
Lagstadgad moms och andra priskomponenter ingår i de angivna priserna. Fraktkostnader ingår inte i det visade priset och kan tillkomma.
Följande betalningsalternativ är tillgängliga för konsumenter:

  • PayPal
  • överföra
  • Kreditkort
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Direkt
  • Klarna


§ 5 Leverans, Leveransrestriktioner

Leverans sker inom 3 arbetsdagar, om inte beskrivningen av en vald produkt uttryckligen anger annat.
Denna period börjar dagen efter att betalningsordern utfärdats.

6 § Övergång av risk
Risken för oavsiktlig försämring eller förlust av varan ligger på användaren till dess att varan överlämnas och övergår till konsumenten vid leverans.

7 § Äganderättsförbehåll
Användaren behåller äganderätten till varan tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 8 Garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.