ångerrätt

Rätt till ångerrätt

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören har eller har tagit varorna i besittning.
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post).
För att iaktta återkallelseperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av återkallelserätten innan återkallelseperioden löper ut.

 

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig.
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Exempel - Avbeställningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).

Till:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,E-post: info@shop4tesla.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)

  • - Beställd den (*)/mottagen den (*)
  • - Konsumentens namn
  • - Konsumentens/konsumenternas adress
  • - Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om det rör sig om ett pappersmeddelande).
  • - Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

Kommersiella köp är undantagna från ångerrätten.