KFW441

Dla KfW 441 dla firm:
Firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie na skrzynki ścienne. Należy przestrzegać następujących punktów:
  • Termin wdrożenia to 1 rok od złożenia wniosku.
  • Dotacja wynosi do 900 euro na punkt ładowania.
  • Moc ładowania może wynosić 22 kW.
  • Stacje ładowania nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Dokładnie 900 € można sfinansować na punkt ładowania, ale tylko 70% całkowitych kosztów.
Całkowita inwestycja (zakup + instalacja) musi zatem wynosić co najmniej 1285,71 € na punkt ładowania.
At Jeśli istnieje kilka punktów ładowania, 70% rzeczywistej kwoty inwestycji zostanie sfinansowane do maksymalnej stawki 900 EUR za punkt ładowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie KfW stronie internetowej. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli masz jakiekolwiek pytania!