KFW439

Dla KfW 439 dla gmin:

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie na skrzynki ścienne. Należy przestrzegać następujących punktów:

  • Termin wdrożenia to 1 rok od złożenia wniosku.
  • Dotacja wynosi do 900 EUR na punkt ładowania.
  • Minimalna kwota dotacji wynosi 9000 EUR przy co najmniej 10 punktach ładowania.
  • Moc ładowania może wynosić 22 kW.
  • Stacje ładowania nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Przy dziesięciu punktach ładowania można sfinansować dokładnie 9000 EUR, ale tylko 70% całkowitych kosztów.
Całkowita inwestycja (zakup + instalacja) musi zatem wynosić co najmniej 12857,14 EUR.
W przypadku ponad 10 punktów ładowania jest następnie finansowanych z 70% rzeczywistej sumy inwestycji do maksymalnej stawki 900 euro za punkt ładowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KfW. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli masz jakiekolwiek pytania!