Terugbetalingsbeleid


Herroepingsrecht

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) hiervan in kennis stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax, e-mail of ons retourformulier) over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u terugbetaald wegens
in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Als de geretourneerde goederen ons in zeer slechte staat bereiken omdat ze door u niet goed verpakt zijn, of omdat de goederen door u meer gebruikt zijn dan nodig was om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te testen, kan in individuele gevallen een vergoeding voor waardeverlies worden geëist.

Voorbeeld - Annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar:

PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,

E-mail: info@shop4tesla.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

  • - Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • - Naam van de consument(en)
  • - Adres van de consument(en)
  • - Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
  • - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Commerciële aankopen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


Contact:
Telefoon: +49 40 228 524 552

E-mail: info@shop4tesla.com