Disclaimer / uitsluiting van aansprakelijkheid

Disclaimer:

De producten aangeboden op de website www.shop4tesla.com zijn niet afkomstig van Tesla Inc. en zijn niet verbonden met het merk Tesla.

Tesla is een geregistreerd handelsmerk van Tesla, Inc. De producten aangeboden op de website www.shop4tesla.com zijn niet vervaardigd door of op enige wijze geassocieerd met Tesla, Inc.

Alle beschrijvingen, namen en symbolen die op onze website worden gebruikt en die naar Tesla verwijzen, dienen enkel ter identificatie en zijn eigendom van Tesla, Inc. en zijn filialen.

De beheerder van www.shop4tesla.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte productinformatie. De exploitant van www.shop4tesla.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de producten of de onmogelijkheid om de producten te gebruiken.

De exploitant van www.shop4tesla.com behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de aangeboden producten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de producten.

Het gebruik van de producten geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht de producten volgens de aanwijzingen te gebruiken en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de producten en andere personen te waarborgen.

Door de producten te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Disclaimer:

  1. Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

  1. Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

  1. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk impliceert niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

  1. Bescherming van gegevens

Lees onze opmerkingen over Gegevensbescherming.

 

  1. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Toepasselijk recht

Op de voorwaarden van de disclaimer is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Plaats van jurisdictie

De plaats van jurisdictie voor geschillen in verband met de disclaimer is de zetel van de exploitant van de online shop.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Duitsland

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com