Vilkår for deltakelse - Nyhetsbrev

Arrangør: Konkurransen organiseres og gjennomføres av Shop4Tesla / Elektrohub GmbH (heretter kalt "arrangør").


Berettigelse til å delta: Fysiske personer som har fylt 18 år kan delta i konkurransen. Ansatte hos arrangøren og deres slektninger er ekskludert fra deltakelse.


Deltakelse: For å delta i premietrekningen må deltakerne abonnere på Shop4Teslas nyhetsbrev på tidspunktet for premietrekningen (den første dagen i uken i hver måned).


Deltakelsesperiode: Det er mulig å delta i premietrekningen hver måned frem til avslutningsdatoen (frem til trekningen). Bidrag som mottas etter at fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning før måneden etter.


Premiene: Premiene som deles ut som en del av konkurransen, vil bli beskrevet i detalj i nyhetsbrevet eller senere i vilkårene for deltakelse. De aktuelle premiene er som følger: Alle som abonnerer på nyhetsbrevet, har mulighet til å vinne et gavekort på 100 euro til nettbutikken Shop4Tesla hver måned. Det er ingen rett til en erstatningspremie eller kontantutbetaling.


Utvelgelse av vinnere: Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle kvalifiserte bidrag. Vinnerne vil bli varslet via e-post og må svare på premievarselet innen 7 dager for å gjøre krav på premien.


Personvern: Personopplysningene til deltakerne som samles inn som en del av konkurransen, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernforskrifter og vil utelukkende bli brukt i forbindelse med konkurransen. Opplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å oppfylle premien.


Ansvarsfraskrivelse: Arrangøren påtar seg intet ansvar for skader eller tap som oppstår som følge av deltakelse i konkurransen eller mottak eller bruk av premiene. Rettslige skritt er utelukket.


Endringer og avlysning: Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre, tilpasse eller avbryte konkurransen eller vilkårene for deltakelse hvis dette er nødvendig av juridiske eller organisatoriske årsaker.


Annet: Skulle enkelte bestemmelser i disse deltakelsesvilkårene være eller bli ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gjelder. Oppfyllelsessted og verneting er Hamburg, Tyskland.


Ved å delta i konkurransen anerkjenner deltakeren disse vilkårene for deltakelse i sin helhet.