Innsamlingskampanje til fordel for SOS-barnebyer

Endelig donasjonsbeløp: 12 254 euro - samlet inn mellom 16. november 2023 og 26. desember 2023 Takk for støtten!

Vi er glade for at innsamlingsaksjonen vår fra Black Friday til jul ble en stor suksess. Innkjøpene som ble gjort i denne perioden, innbrakte en betydelig sum penger som vi kunne overføre til SOS-barnebyer for å gi et felles bidrag til å hjelpe barn og familier i nød. Vi har oppsummert alle spørsmål og svar om innsamlingsaksjonen vår på denne siden. Vi er glade for at vi sammen kunne gjøre en så positiv forskjell og forbedre livet til mange barn på lang sikt.

Hvor høye er donasjonsbeløpene?

Donasjonen avhenger av bestillingsverdien. For hver bestilling opp til 149,99 euro donerer vi 1 euro, slik at hvert kjøp kan gi et positivt bidrag til innsamlingsaksjonen vår. Fra en bestillingsverdi på 150 euro øker donasjonen til 5 euro og fra en bestillingsverdi på 300 euro til 10 euro per bestilling.

Hva skjer hvis donasjonsmålet nås før tiden?

Vi fortsetter selvfølgelig innsamlingsarbeidet selv om det opprinnelige donasjonsmålet nås før tiden. Vårt engasjement for SOS-barnebyer går lenger enn faste mål, og vi er innstilt på å reagere fleksibelt for å oppnå størst mulig positiv effekt. I så fall vil vi justere donasjonsmålet individuelt og sørge for at alle ekstra donasjoner som samles inn innen 26. desember 2023, brukes effektivt til veldedige formål. Vi vil informere deg om eventuelle justeringer av donasjonsmålet eller ytterligere detaljer på nettstedet vårt og holde deg løpende oppdatert.

Hvorfor donerer vi?

Med starten på Black Friday-uken fokuserer vi i Shop4Tesla ikke bare på sjenerøse rabatter, men også på samfunnsansvar. Målet vårt er ikke bare å tilby attraktive rabatter, men også å gi et positivt bidrag til barn i nød. Vi er stolte av å donere en del av inntektene våre til veldedighet og til organisasjonen SOS-barnebyer for å gjøre godt og hjelpe der det trengs!

Hvem vil nyte godt av donasjonen?

Donasjonene som samles inn, kommer organisasjonen SOS-barnebyer til gode. SOS-barnebyer spiller en sentral rolle når det gjelder å gi vanskeligstilte barn over hele verden et perspektiv. Vår innsamlingsaksjon støtter organisasjonens mangfoldige programmer, som på lang sikt forbedrer livene til barna og familiene deres. Våre donasjoner bidrar til å forbedre familiers levekår på lang sikt. SOS-barnebyer er allerede representert på 254 steder i Tyskland med til sammen 38 avdelinger. Dette dekker et bredt spekter av 800 ulike programmer som er spesielt rettet mot barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. SOS-barnebyer tilbyr et bredt spekter av støttetjenester, fra dagsenter til poliklinisk hjelp og døgnbehandling.

Hvert år registrerer SOS-barnebyer hele 1,6 millioner besøk på sine åpne tilbud og rådgivningssentre. Dette gjenspeiler den store etterspørselen etter tjenestene og understreker den viktige rollen SOS-barnebyer spiller når det gjelder å støtte familier og unge. Med disse ulike tiltakene bidrar organisasjonen til å forbedre levekårene, skape fremtidsutsikter og bygge et sterkt fellesskap for dem som trenger det mest.

Wo bekomme ich mehr Information zur Arbeit der Organisation SOS-Kinderdorf?

Weitere Informationen über die Arbeit von SOS-Kinderdorf findest du auf der offiziellen Website. Dort erfährst du mehr über ihre Mission, ihre Projekte und wie sie benachteiligten Kindern und Familien weltweit helfen.

Hva er donasjonsperioden?

Vi har samlet inn donasjoner siden starten av Black Friday-uken 17. november 2023, men vi vil gjerne understreke at vårt engasjement ikke er begrenset til denne uken. Engasjementet vårt strekker seg frem til 26. desember 2023, noe som betyr at hver bestilling som legges inn i denne perioden, vil bidra til våre donasjoner til SOS-barnebyer. Vi ønsker at kundene våre ikke bare skal ha muligheten til å benytte seg av attraktive tilbud, men også aktivt gjøre en god gjerning og støtte barn i nød. Vi oppfordrer derfor alle til å fortsette å handle hos oss etter Black Friday-uken og frem til 26. desember 2023, slik at vi sammen kan skape en varig positiv effekt.

Hvor mye har allerede blitt donert?

For å sikre at pengene kan gjøre nytte for seg i god tid før jul, har vi bestemt oss for en umiddelbar donasjon på 4000 euro. Med dette beløpet kan vi på et tidlig tidspunkt påvirke SOS-barnebyers hjelpearbeid i positiv retning. I tillegg planlegger vi å overføre ytterligere donasjoner i trinn på 2000 euro, avhengig av hvordan donasjonen utvikler seg. For å sikre åpenhet gir vi jevnlige oppdateringer om den aktuelle donasjonsstatusen. På nettsiden vår kan du se hvor mye som allerede er donert og hvor langt vi er fra det opprinnelige målet.

Som et ytterligere tegn på vår åpenhet har vi lagt ut de tilhørende takkebevisene på nettet. Disse kan selvfølgelig også lastes ned, slik at du når som helst kan se hvor og hvordan donasjonene har gått. Vi er takknemlige for støtten din. Sammen kan vi gjøre en positiv forskjell i denne spesielle tiden.

Nåværende donasjonsstatus til SOS-Kinderdorf .

Med denne donasjonsoversikten ønsker vi å holde deg oppdatert på hvor mye penger vi allerede har kunnet donere til SOS-barnebyer gjennom våre mange innkjøp. Foreløpig regner vi med at vi har samlet inn rundt 15 000 euro innen 26.12.23 - vi håper selvfølgelig å overgå dette målet.

(Stand 27.12 08:00)