KFW441

For KfW 441 for bedrifter:
Bedrifter kan søke om finansiering av ladestasjoner. Følgende punkter må overholdes:
  • Fristen for implementering er 1 år etter søknad.
  • Tilskuddet er opptil 900 euro per ladepunkt.
  • Ladekapasiteten kan være 22 kW.
  • Ladestasjonene er ikke beregnet for offentlig tilgang.

Nøyaktig 900 € kan subsidieres for ett ladepunkt, men bare 70 % av de totale kostnadene.
Den totale investeringen (kjøp + installasjon) for et ladepunkt må derfor være på minst 1285,71 euro.
Hvis det er flere ladepunkter, subsidieres 70 % av den faktiske investeringssummen opp til maksimalt 900 euro per ladepunkt.

Du finner mer informasjon på nettstedet til KfW. Vi hjelper deg gjerne med eventuelle spørsmål!