KFW439

For KfW 439 for kommuner:

Kommuner kan søke om støtte til Wallbox-ladestasjoner. Følgende punkter må overholdes:

  • Fristen for implementering er 1 år etter søknad.
  • Tilskuddet er på opptil 900 euro per ladepunkt.
  • Minste tilskuddsbeløp er 9 000 euro med minst 10 ladepunkter.
  • Ladekapasiteten kan være 22 kW.
  • Ladestasjonene er ikke beregnet for offentlig tilgang.

Nøyaktig 9000 euro kan subsidieres for ti ladepunkter, men bare 70 % av de totale kostnadene.
Den totale investeringen (kjøp + installasjon) må derfor være på minst 12857,14 euro.
Hvis det er mer enn 10 ladepunkter, subsidieres 70 % av den faktiske investeringssummen opp til maksimalt 900 euro per ladepunkt.

Du finner mer informasjon på nettstedet til KfW. Vi hjelper deg gjerne med eventuelle spørsmål!