BMKB

BMK Miljøfremmende tiltak for bedrifter, selskaper og foreninger:

Det kan søkes om subsidiering av en ladestasjon. Følgende punkter må overholdes:

  • 900 per AC-ladepunkt med <22 kW (intelligent og kommunikasjonskompatibel).
  • Elektrisiteten må komme fra fornybar energi
  • Hvert støttede ladepunkt må være individuelt sikret
  • Søknaden må inngis før den første juridisk bindende bestillingen er plassert.
  • Gjennomføring av prosjektet innen 36 uker etter søknad
  • Elektrisiteten må komme fra fornybare energikilder

Gjennomføringen må utføres av et spesialisert elektrikerfirma. Material- og installasjonskostnader (kun installasjonskostnader for permanent installerte veggbokser) samt kostnadene for den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for delte systemer i en bygning med flere parter er støtteberettiget.


Mer informasjon og alle vilkår finner du på nettstedet til KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Hvis du har spørsmål, hjelper vi deg gjerne!