BMK

BMK miljøfinansiering for privat ladeinfrastruktur:

Det kan søkes om støtte til en ladestasjon eller en intelligent 3-faset ladekabel. Følgende punkter må overholdes:


  • 600 € per ladepunkt for et en- eller tofamiliehus.
  • 900 € for en kommunikasjonskompatibel ladestasjon i et flerfamiliehus som en enkelt installasjon, eller
  • 1 800 € for en kommunikasjonsaktivert ladestasjon med laststyring når den er installert i et flerpartshus som en del av et felles system.
  • Tilskudd uavhengig av kjøp av kjøretøy
  • Gjennomføring av prosjektet innen 36 uker etter søknad
  • Søknad må sendes inn før den første juridisk bindende bestillingen er plassert
  • Elektrisiteten må komme fra fornybar energi

Gjennomføringen må utføres av et spesialisert elektrikerfirma. Material- og installasjonskostnader (kun installasjonskostnader for permanent installerte veggbokser) samt kostnadene for den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for fellesinstallasjoner i en bygning med flere parter er støtteberettigede.


Mer informasjon og alle vilkår finner du på nettstedet til KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Hvis du har spørsmål, hjelper vi deg gjerne!