Direkte til innholdet
Shop4Tesla Shop4Tesla
Søk
0
Nyheter : Aktuell Wallbox-kampanje for Østerrike

Nyheter : Aktuell Wallbox-kampanje for Østerrike

Vi har gode nyheter for våre kunder fra Østerrike. Det er et nytt forskjøvet tilskudd, også kalt e-mobilitetsoffensiv for ladestasjoner og smarte ladekabler. Finansieringstilbudene vil være gyldige for alle søknader som sendes inn fra februar 2022 til sannsynligvis 31. mars 2023 (eller så lenge budsjettet er tilgjengelig). Forbundsdepartementet (BMK) har stilt totalt 167,2 millioner euro til rådighet. Tilskuddet til ladestasjonen eller den smarte ladekabelen er tilgjengelig uavhengig av kjøretøykjøpet. Hvis du har tenkt på dette en stund, er det verdt å være rask før finansieringspotten er tom.

Hvis du har bestemt deg for å søke om dette tilskuddet, må du først registrere deg og deretter sende inn søknaden. Etter vellykket registrering er finansieringen av e-ladeinfrastrukturen reservert for deg. Du har deretter opptil 36 uker på deg til å gjennomføre prosjektet. Kjøp av fornybar energi er en forutsetning for å motta støtten.

Finansieringstilbud for privat ladeinfrastruktur:

En- eller tofamiliehus: Finansiering er tilgjengelig for en veggboks eller intelligent 3-faset ladekabel med en total kostnad på 600 euro per ladestasjon eller intelligent ladekabel.

Flerpartshus: Det gis støtte til én intelligent kommunikasjonsaktivert Wallbox-ladestasjon som ett enkelt system med totalt 900 euro per kommunikasjonsaktivert ladestasjon.

Flerpartshus som en del av en felles installasjon: Det gis støtte til én intelligent kommunikasjonsaktivert Wallbox-ladestasjon med laststyring med til sammen 1 800 euro per kommunikasjonsaktivert ladestasjon som en del av en felles installasjon.

Følgende ladestasjoner fra vår butikk er kvalifisert:

 Finansiering til et beløp på 600 €.
Finansiering på 900 € / 1800 €.
go-e Charger Home+
go-e Charger Homefix 11kW / 22kW
go-e Lader Homefix 11kW / 22kW Easee Home
NRGkick
Heidelberg Energikontroll
Ladestasjon Pulsar Plus
Juice Charger Me
Wallbox Commander 2
Ladestasjon Pulsar Plus
Juice Booster 2 Ladestasjon Commander 2
Juice Charger Me
Charge Amps Halo
Charge Amps Aura
Easee Home
Heidelberg Energy Control

 

For å motta tilskuddet må Wallbox-ladestasjonen installeres av en elektroinstallatør. For en ladeeffekt ≥ 3,6 kVA (3,6 kW) må Wallbox-ladestasjonen registreres hos nettoperatøren. Når du kjøper eller installerer en Wallbox-ladestasjon med en effekt på 3,68 kVA (ca. 3,7 kW) eller mer, anbefales det å sørge for at Wallbox-ladestasjonen har et grensesnitt slik at effektreduserende inngrep kan utføres. Material- og installasjonskostnader (kun installasjonskostnader for permanent installerte ladestasjoner) samt kostnadene for den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for fellesanlegg i en bygning med flere parter er støtteberettiget.

Finansieringstilbud for bedrifter, lokale myndigheter og foreninger:Bedriftsladeinfrastruktur uten offentlig tilgang

Når det gjelder bedriftsladeinfrastruktur, subsidieres faste ladestasjoner som ikke er tilgjengelige for allmennheten (stasjonære ladepunkter eller ladestasjoner). Mobile ladestasjoner og smarte ladekabler får derimot ikke støtte.

Også her er det viktig å merke seg at ladeboksen eller ladestolpen må installeres av et spesialisert elektrofirma og registreres hos nettoperatøren for ≥ 3,6 kVA (3,6 kW). Når du kjøper eller installerer en Wallbox med en effekt på 3,68 kVA (ca. 3,7 kW) eller mer, anbefales det å sørge for at den har et grensesnitt slik at effektreduserende inngrep kan utføres. Material- og installasjonskostnader er også støtteberettiget.

Finansieringsbeløpet for standard AC-ladepunkt er ≤22 kW. 900 euro.

Mer informasjon og alle vilkår finner du på nettstedet til KPC Austria.

Gå til: Miljøfinansiering KPC Østerrike

Handlekurven din er tom

Begynn å handle