Direkte til innholdet
Shop4Tesla Shop4Tesla
Søk
0
Utkastet er ferdigstilt: Støtten til elbiler fortsetter, men det blir endringer!

Utkastet er ferdigstilt: Støtten til elbiler fortsetter, men det blir endringer!

I noen tid har det vært usikkert hva som vil skje med kjøpspremien for elbiler. Nå har Forbundsdepartementet for økonomi og klimabeskyttelse gitt ut en pressemelding om hvordan kjøpspremien vil se ut fra 2023. På forhånd ser det ut til å være god informasjon, fordi kjøpspremien for elbiler vil bli redusert, men videreført. Kjøpspremien for plug-in hybrider vil bli kansellert fra 2023. Senest var det medieoppslag om at politikeren Christian Linder (FDP) ønsker å avskaffe kjøpspremien for elbiler helt allerede i 2023. Som det fremgår av pressemeldingen, skal det høyeste nivået reduseres fra for tiden 6000 euro til da 4500 euro. Denne kjøpspremien er tilgjengelig for elbiler med en netto listepris på under 40 000 euro. For dyrere elbiler med en netto listepris på mellom 40 000 og 65 000 euro vil det fortsatt være en kjøpspremie på 3 000 euro. Som tidligere vil elbiler som koster mer enn 65 000 euro ikke bli subsidiert. Ovennevnte priser er netto listepriser for elbilene. Produsentens andel skal fortsatt utgjøre 50 % av miljøbonusen og videreføres til kunden.

Fra 1. januar 2024 vil elbiler med en netto listepris på opptil 45 000 euro fortsatt motta et tilskudd på 3 000 euro. Elbiler med en høyere netto listepris vil da ikke lenger motta noe tilskudd.

I følge pressemeldingen fra Forbundsdepartementet for økonomi og klimabeskyttelse vil kjøpspremien for elbiler fra 1. september 2023 bare bli utbetalt til private bilkjøpere. I henhold til dette vil bedrifts- og handelskjøretøy ikke være berettiget til subsidier fra 1. september 2023. I henhold til tidligere informasjon vil imidlertid skattefordeler for elbiler beholdes i firmabilreguleringen.

For å søke om tilskudd skal kjøretøyregistrering fortsatt være en forutsetning i fremtiden. Ifølge nyheten skal det nye tilskuddet begrenses til 2,5 milliarder euro fra 2023. Pressemeldingen gir ingen informasjon om dette. Det er heller ingen informasjon om holdeperioden.

All informasjon finner du i pressemeldingen fra Forbundsdepartementet for økonomi og klimabeskyttelse.

Handlekurven din er tom

Begynn å handle