KFW441

За KfW 441 за компании:
Компаниите могат да подават заявления за финансиране за стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:
  • Срокът за изпълнение е 1 година след кандидатстване.
  • Субсидията е до €900 на точка за зареждане.
  • Мощността на зареждане може да бъде 22 kW.
  • Зарядните станции не са предназначени за обществен достъп.

Точно €900 могат да бъдат финансирани за точка за зареждане, но само 70% от общите разходи.
Следователно общата инвестиция (покупка + инсталиране) трябва да бъде най-малко €1285,71 за точка за зареждане.
Ако има няколко точки за зареждане, 70% от действителната сума на инвестицията ще бъде финансирана до максимална ставка от €900 на точка за зареждане.

Можете да намерите повече информация на KfW уебсайт. Тук сме, за да ви помогнем, ако имате въпроси!