KFW440

За KfW 440 за частни лица:
ВАЖНО: Понастоящем не е възможно да се подават нови заявления до KfW440 (жилищни сгради) за финансиране от Wallbox.
Въпреки това, ако вече сте подали заявление, все още можете да подадете фактурата за стенната кутия заедно с фактурата от електротехника и да получите субсидията от 900 евро. Крайният срок за подаване обикновено е 9 месеца от датата на кандидатстване до KfW. Трябва да се спазват следните точки:

  • Точно €900 могат да бъдат финансирани на точка за зареждане, при условие че общата инвестиция (покупка + инсталиране) на точка за зареждане е най-малко €900.
  • Изпращането до KfW трябва да включва сметката за стенната кутия, сметката от електротехника и доказателство за използването на зелено електричество.
  • 22 kW стенни кутии могат да бъдат финансирани, ако са в списъка на допустимите стенни кутии и са намалени до 11 kW от електротехника.


Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ако имате въпроси, ние се радваме да помогнем!