KFW440

За KfW 440 за частни лица:
ВАЖНО: В момента не е възможно да се подават нови заявления до KfW440 (жилищна сграда) за финансиране на wallbox.

Ако вече сте подали заявление, все още можете да изпратите фактурата за wallbox заедно с фактурата от електротехника и да получите субсидията от €900. Крайният срок за подаване обикновено е 9 месеца от датата на кандидатстване до KfW. Трябва да се спазват следните точки:

  • Могат да се финансират точно €900 на точка за зареждане, при условие че общата инвестиция (покупка + инсталиране) на точка за зареждане е най-малко €900.
  • Подаването на KfW трябва да включва сметката за wallbox, сметката от електротехника и доказателство за използването на екологично електричество.
  • Могат да бъдат финансирани стенни кутии от 22 kW, ако са в списъка с допустими стенни кутии и са ограничени до 11 kW от електротехника.


Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ако имате въпроси, ще се радваме да ви помогнем!