BMKB

BMK екологично финансиране за компании, корпорации и асоциации:

Могат да се подават заявления за финансиране на кутия за стена. Трябва да се спазват следните точки:

  • 900 на точка за зареждане с променлив ток с <22 kW (интелигентно и комуникативно)
  • Електричеството трябва да идва от възобновяеми източници
  • Всяка финансирана точка за зареждане трябва да бъде индивидуално защитена
  • Заявлението трябва да бъде подадено преди първата правно обвързваща заповед
  • Изпълнение на проекта в рамките на 36 седмици след кандидатстване
  • Електричеството трябва да идва от възобновяеми източници

Изпълнението трябва да се извърши от специалист електротехник. Разходите за материали и монтаж (разходи за монтаж само за трайно монтирани стенни кутии), както и разходите за основната структурна инфраструктура за комунални системи в жилищна сграда са допустими.


Допълнителна информация и всички условия можете да намерите на уебсайта на KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Ако имате въпроси, ще се радваме да ви помогнем!