BMK

BMK екологично финансиране за частна инфраструктура за зареждане:

Могат да се подават заявления за финансиране на стенна кутия или интелигентен 3-фазен кабел за зареждане. Трябва да се спазват следните точки:


  • 600€ на точка за зареждане в самостоятелна или близнак къща
  • 900 € за стенна кутия с възможност за комуникация в жилищна сграда като единична система или
  • 1800 € за станция за зареждане с възможност за комуникация и управление на натоварването, когато е инсталирана в жилищна сграда като част от обществена система
  • Фонд, независим от покупката на превозно средство
  • Изпълнение на проекта в рамките на 36 седмици след кандидатстване
  • Заявлението трябва да бъде направено преди първата правно обвързваща поръчка
  • Електричеството трябва да идва от възобновяеми източници

Внедряването трябва да се извърши от специализирана електрическа фирма. Допустими са разходите за материали и монтаж (разходи за монтаж само за стационарно монтирани стенни кутии), както и разходите за основна структурна инфраструктура за комунални системи в жилищна сграда.


Допълнителна информация и всички условия можете да намерите на уебсайта на KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Ако имате въпроси, ще се радваме да ви помогнем!