BMK

BMK екологично финансиране за частна инфраструктура за зареждане:

Могат да се подават заявления за финансиране на кутия за стена или интелигентен 3-фазен кабел за зареждане. Трябва да се спазват следните точки:


  • 600 € на точка за зареждане в еднофамилна или двуфамилна къща
  • 900 € за комуникационна стенна кутия в жилищна сграда като единична система или
  • 1800 € за комуникационна зарядна станция с управление на натоварването, когато е инсталирана в жилищна сграда като част от обществена система
  • Фонд, независим от покупката на превозно средство
  • Изпълнение на проекта в рамките на 36 седмици след кандидатстване
  • Заявлението трябва да бъде подадено преди първата правно обвързваща заповед
  • Електричеството трябва да идва от възобновяеми източници

Изпълнението трябва да се извърши от специалист електротехник. Разходите за материали и монтаж (разходи за монтаж само за трайно монтирани стенни кутии), както и разходите за основната структурна инфраструктура за комунални системи в жилищна сграда са допустими.


Допълнителна информация и всички условия можете да намерите на уебсайта на KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Ако имате въпроси, ще се радваме да ви помогнем!