Refusionspolitik

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse af dem.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.


 

Følgerne af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.
Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Model - Annulleringsformular

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

Til: PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg , e-mail: info@shop4tesla.com

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)

  • - Bestilt den (*) / modtaget den (*)
  • - Navn på forbruger(s)
  • - Forbrugeren/forbrugerne(s) adresse
  • - Forbrugeren(s) underskrift (kun ved meddelelse på papir)
  • - Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.