fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse.
For at udøve din fortrydelsesret skal du med en tydelig erklæring (f.eks. brev sendt med posten, fax eller e-mail) informere os (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) om din beslutning om at fortryde denne aftale.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive refunderet på grund af
Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Eksempel - Afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

Til:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,E-mail: info@shop4tesla.com

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)

  • - Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • - Navn på forbrugeren/forbrugerne
  • - Forbrugerens/forbrugernes adresse
  • - Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)
  • - Dato

(*) Det ikke relevante overstreges.

 

Kommercielle køb er udelukket fra fortrydelsesretten.