fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, tager varerne i besiddelse.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt til, at du kan sende meddelelsen vedrørende udøvelsen af ​​fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra yderligere omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den, at du har valgt den billigste standard levering tilbudt os) straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for
denne tilbagebetaling.Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er først. Du afholder de direkte omkostninger ved at returnere varerne.

Eksempel - fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til: PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamborg, e-mail: info@shop4tesla.com

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)

  • - Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • - Navn på forbruger(e)
  • - Adresse på forbruger(e)
  • - Underskrift af forbruger(e) (kun hvis meddelelsen er på papir)
  • - Dato

(*) Slet det, der ikke er relevant

Kommercielle køb er udelukket fra fortrydelsesretten.