De nye Aero Touch-up-pennene for felger

  • Spar nå -20,00€!
  • Normal pris 20,00€
inkl. mva. pluss Fraktkostnader,
(kostnadsfritt fra 50 € til Tyskland og EU)

  • Retusjeringsstift for reparasjon av riper
  • Kun for The New Aero-felger (ikke for originale Tesla-felger)
  • Original TNA-fargekode
  • Fin spiss og børste inkludert
  • Høy opasitet
Varer på lager: leveringstid innen Tyskland 1 til 3 virkedager, andre EU-land 3 til 7 virkedager.

Det er lett å ripe den vakre The New Aero-felgen din. Med våre matchende og originale TNA touch-up penner kan du raskt reparere mindre riper. Lakkpennene tilsvarer de originale fargenyansene til TNA-felgene og er spesielt blandet av TNA for hver tilgjengelige fargenyanse. Med den praktiske flasken kan du velge mellom en fin spiss for utbedring av mindre riper eller en pensel for større slitasje på TNA-felgen. Begge alternativene er integrert i flasken.

Du kan velge mellom fargene Smooth Stealth, Matte Stealth og Glossy Titanium.

Tips for påføring:

Forberedelse: Det skadede området må rengjøres grundig før reparasjonen. Sørg for at omgivelsene er så tørre og støvfrie som mulig.

Påføring: Rist utbedringsstiften kraftig i minst 30 sekunder før bruk, slik at malingspartiklene fordeles jevnt. Etter åpning dupper du penselen på flasken med lakkpenn eller på et stykke plast eller glass, ikke pensle. Dette er nødvendig for å fjerne overflødig maling fra penselen, noe som vil resultere i en tykk, ujevn påføring av maling. Dupp forsiktig (ikke pensle, da får du striper) malingen på området som skal repareres. Vær forsiktig med å påføre malingen veldig tynt og prøv å påføre veldig tynne strøk. Hvis ripen som skal repareres er veldig dyp, kan prosessen gjentas to eller tre ganger. Forsikre deg om at det underliggende lakklaget er helt tørt hver gang. Det er best å tillate 20 til 30 minutter per lakkstrøk.

Temperatur: Omgivelsestemperaturen under arbeidet skal være mellom 13 og 25 grader Celsius. Direkte sollys bør unngås. Dette kan føre til at lakken tørker for raskt på steder. Hvis temperaturen på malingen er under 10 grader Celsius før du arbeider med den, kan den også varmes opp forsiktig med en hårføner, ellers vil ikke malingen som påføres med lakkblyanten binde seg ordentlig til det gamle malingslaget. Selve touch-up-pinnen skal alltid ha en temperatur på ca. 20 grader Celsius og skal aldri utsettes for frost.

Advarsler om farer:

Meget brannfarlig Oppmerksomhet

Forsiktig: Brannfarlig væske og damp. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet og svimmelhet. Gjentatt kontakt kan forårsake tørr eller sprukken hud. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk. Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosol. Bruk vernehansker/verneklær/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern alle forurensede klær umiddelbart. Vask huden med vann eller dusj. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Ta innholdet/beholderen til et egnet resirkulerings- eller avhendingsanlegg.

Opprinnelsesland for dette produktet: Italia (Les mer)