Direkte til innholdet
Shop4Tesla Shop4Tesla
Søk
0
Elbiler i fremtiden uten litium-ion-celler?

Elbiler i fremtiden uten litium-ion-celler?

Den kinesiske batteriprodusenten CATL, som blant annet leverer til Tesla, jobber nå med en ny cellekjemi som ikke bare klarer seg uten kobolt og nikkel, men også uten litium. På grunn av den økende etterspørselen etter elbiler utvikler også batteriteknologien seg raskt. Frem til nå har imidlertid konstanten alltid vært litium som materialet som gir ionene som pendler mellom elektrodene i batteriet. Natrium skal brukes som det nye materialet i stedet for litium. Natrium har i tillegg fordelen av god temperaturbestandighet mellom minus 20 og pluss 60 grader samt høy brannsikkerhet. Disse batteriene sies også å ha en svært god evne til hurtiglading og en stor kostnadsfordel i forhold til dagens batterier med litium. Dette vil komme mange elbiler til gode og redusere kostnadene for nye elbiler. Per i dag har imidlertid natriumbatterier en ulempe når det gjelder lagringskapasitet. CATL rapporterer imidlertid at det i januar i år ble innlevert et patent for å forbedre energitettheten til natriumbattericeller til mer enn 200 W/kg. CATL planlegger å utvikle et tilsvarende masseprodukt for elbiler allerede i 2023. I utgangspunktet har hver cellekjemi styrker og svakheter. Den største mangelen ved natriumcellen er dens energitetthet. Man må imidlertid skille mellom energitettheten til enkeltceller og energitettheten til hele batterier. Det er imidlertid mye som tyder på at natriumceller kan pakkes veldig effektivt og tett, om ikke annet fordi de genererer mindre varme. For å kombinere dette med den høyere energitettheten til litium-ion-celler har CATL også utviklet et batteri med blandede celler. I det såkalte AB-batteriet skal natriumcellene fungere i kombinasjon med litium-ion-celler. Sistnevnte skal kompensere for den lave energitettheten til natriumcellene, mens førstnevnte skal forbedre batteriets ytelse ved lave temperaturer. Et sofistikert kontrollsystem skal sikre riktig batteristyring for hver type celle.

Handlekurven din er tom

Begynn å handle