KFW440

Dla KfW 440 dla osób prywatnych:
WAŻNE: Obecnie nie jest możliwe złożenie nowych wniosków do KfW440 (budynek mieszkalny) o finansowanie wallboxa.

Jeśli złożyłeś już wniosek, nadal możesz przesłać fakturę za stację ładowania Wallbox razem z fakturą od elektryka i otrzymać dotację w wysokości 900 euro. Termin składania wniosków wynosi zwykle 9 miesięcy od daty złożenia wniosku do KfW. Należy przestrzegać następujących punktów:

  • Dokładnie 900 euro można sfinansować na punkt ładowania, pod warunkiem, że całkowita inwestycja (zakup + instalacja) na punkt ładowania wyniesie co najmniej 900 euro.
  • Zgłoszenie do KfW musi zawierać rachunek za urządzenie Wallbox, rachunek od elektryka oraz dowód korzystania z ekologicznej energii elektrycznej.
  • Skrzynki ścienne 22 kW mogą być finansowane, jeśli znajdują się na liście kwalifikujących się skrzynek ściennych i są dławione do 11 kW przez elektryka.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KfW. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie pomożemy!