NEWS4TESLA |

Prishöjning Tesla Model 3 den 1 april 2022

Prishöjning Tesla Model 3 den 1 april 2022

Vissa trodde att det var ett aprilskämt, men det var det tyvärr inte. Den 1 april 2022 höjde Tesla även priserna för Model 3 "Standard Range" med €7 000. Startpriset för Model 3 är därför 49 990 €. Orsaker till denna ökning kommer givetvis att vara den globala krisen för råvaror och halvledare, men det höga kapacitetsutnyttjandet hos Tesla kommer också att spela in. Tesla har alltid reagerat på högt kapacitetsutnyttjande med prisjusteringar. Standardmodellen har nu en leveranstid på 13 månader (maj 2023)!

Inte längre full finansiering för Tesla Model 3

Konsekvensen av denna höjning är att miljöbonusen inte längre betalas ut i sin helhet. För Tesla Model 3 har köpare - som Model Y - nu bara rätt till en miljöbonus på 5 000 €.

Aktuelle Nachrichten