Vilkår og betingelser

§ 1 Bruker
Følgende gjelder som bruker av disse GTC:

Shop4Tesla.com

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg
Registreringsnummer: 129623
Tinglysningsrett: tingrett Hamburg

§ 2 Virkeområde
Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle rettslige transaksjoner mellom brukeren og en forbruker (i henhold til § 13 BGB en "fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som er hovedsakelig verken deres kommersielle kan fortsatt tilskrives deres selvstendig næringsdrivende yrkesaktivitet").

§ 3 Inngåelse av kontrakten og lagring av kontraktsteksten
Bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for bestillinger som forbrukere legger inn via nettstedet www.shop4tesla.com til Modellshop nettbutikk.

Avtalen inngås med brukeren (se § 1).

Presentasjonen og beskrivelsen av varene på nettsiden til modellbutikken www.shop4tesla.com utgjør ikke et kontraktstilbud.

Ved å bestille et produkt ved å klikke på "Bestill mot et gebyr"-knappen på slutten av bestillingsprosessen, gir en forbruker et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt. Kontrakten inngås først når brukeren sender en ordrebekreftelse på e-post .

Kontraktteksten lagres sammen med bestillinger. Forbrukere vil motta en e-post med bestillingsdetaljene og gjeldende vilkår og betingelser. Etter inngåelse av kontrakten kan ikke lenger ordredata ses online.

§ 4 Betaling
Lovfestet merverdiavgift og andre priskomponenter er inkludert i oppgitte priser. Fraktkostnader er ikke inkludert i den viste prisen og kan medføre tilleggskostnader.

Ved frakt til land utenfor EU kan det påløpe tilleggsavgifter eller kostnader (f.eks. tollavgifter) som en del av bestillingen din, som ikke betales av oss eller faktureres av oss, men som skal betales direkte til deg til relevante toll- eller skattemyndigheter. For detaljer, vennligst kontakt ansvarlige myndigheter.


Følgende betalingsalternativer er tilgjengelige for forbrukere:

  • PayPal
  • Overfør
  • Kredittkort
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Umiddelbart


§ 5 Levering, leveringsbegrensninger

Levering skjer - med mindre det er uttrykkelig angitt noe annet i beskrivelsen av et valgt produkt - innen 3 virkedager.
Denne fristen begynner på dagen etter utstedelse av betalingsordren til å kjøre.

§ 6 Risikooverføring
Risikoen for utilsiktet forringelse eller utilsiktet tap av varene ligger hos brukeren inntil varene overleveres og overføres til forbrukeren ved overlevering.

§ 7 Eiendomsforbehold
Brukeren beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er mottatt i sin helhet.

§ 8 Garanti
De lovpålagte garantibestemmelsene gjelder.