KFW441

For KfW 441 for bedrifter:
Bedrifter kan sende inn søknader om midler til veggbokser. Følgende punkter må overholdes:
  • Frist for gjennomføring er 1 år etter søknad.
  • Tilskuddet er opptil €900 per ladepunkt.
  • Ladeeffekten kan være 22 kW.
  • Ladestasjonene er ikke beregnet for offentlig tilgang.

Nøyaktig €900 kan finansieres for et ladepunkt, men bare 70 % av de totale kostnadene.
Den totale investeringen (kjøp + installasjon) må derfor være minst €1285,71 for et ladepunkt.
Hvis det er flere ladepunkter, vil 70 % av det faktiske investeringsbeløpet bli finansiert opp til maksimalt €900 per ladepunkt.

Du finner mer informasjon på KfW-nettstedet. Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål!