BMKB

BMK miljøstøtte til bedrifter, selskaper og foreninger:

Søknad om midler til veggboks kan sendes inn. Følgende punkter må overholdes:

  • 900 per AC-ladepunkt med <22 kW (intelligent og kommunikativ)
  • Elektrisiteten må komme fra fornybare kilder
  • Hvert finansierte ladepunkt må være individuelt sikret
  • Søknaden må gjøres før den første juridisk bindende kjennelsen
  • Implementering av prosjektet innen 36 uker etter søknad
  • Elektrisiteten må komme fra fornybare kilder

Implementeringen må utføres av et spesialisert elektrofirma. Material- og monteringskostnader (monteringskostnader kun for permanent installerte veggbokser) samt kostnadene til den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for fellessystemer i en bygård er støtteberettigede.


Ytterligere informasjon og alle betingelser finnes på nettstedet til KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Hvis du har spørsmål, hjelper vi deg gjerne!