BMKB

BMK miljøstøtte til bedrifter, bedrifter og foreninger:

Det kan søkes om midler til veggboks. Følgende punkter må overholdes:

  • 900 per AC-ladepunkt med <22 kW (intelligent og kommunikativ)
  • Elektrisiteten må komme fra fornybare kilder
  • Hvert finansiert ladepunkt skal være individuelt sikret
  • Søknaden må gjøres før første rettslig bindende kjennelse
  • Gjennomføring av prosjektet innen 36 uker etter innlevering av søknad
  • Elektrisiteten må komme fra fornybare kilder

Gjennomføringen skal utføres av et spesialisert elektrofirma. Material- og monteringskostnader (monteringskostnader kun for fastmonterte veggbokser) samt kostnadene til den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for fellesanlegg i en bygård er støtteberettigede.


Ytterligere informasjon og alle betingelser finnes på nettstedet til KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Har du spørsmål hjelper vi deg gjerne!