BMK

BMK miljøfremmende privat ladeinfrastruktur:

Det kan søkes om midler til veggboks eller intelligent 3-fase ladekabel. Følgende punkter må overholdes:


  • €600 per ladepunkt for et en- eller tofamiliehus
  • 900€ for en kommunikasjonsdyktig veggboks i en bygård som enkeltsystem eller
  • € 1800 for en kommunikasjonskompatibel ladestasjon med laststyring når den er installert i en bygård som en del av et fellesskapssystem
  • Kampanje uavhengig av kjøretøykjøp
  • Gjennomføring av prosjektet innen 36 uker etter innlevering av søknad
  • Søknaden må gjøres før første rettslig bindende kjennelse
  • Strømmen må komme fra fornybare kilder

Gjennomføringen skal utføres av et spesialisert elektrofirma. Material- og monteringskostnader (monteringskostnader kun for fastmonterte veggbokser) samt kostnadene til den grunnleggende strukturelle infrastrukturen for fellesanlegg i en bygård er støtteberettigede.


Ytterligere informasjon og alle betingelser finnes på nettstedet til KPC Austria.

https://www.umweltfoerderung.at/ Har du spørsmål hjelper vi deg gjerne!