NEWS4TESLA |

Elbiler i fremtiden uten litium-ion-celler?

Elbiler i fremtiden uten litium-ion-celler?
Den kinesiske batteriprodusenten CATL, som blant annet leverer til Tesla, jobber nå med en ny cellekjemi som ikke bare klarer seg uten kobolt og nikkel, men også uten litium. På grunn av den økende etterspørselen etter elbiler, utvikler også batteriteknologien seg raskt. Så langt har det imidlertid alltid vært det konstante litium som materialet som gir ionene som svinger mellom elektrodene i batteriet. Det nye materialet som skal brukes er natrium i stedet for litium. Natrium gir den videre fordelen med god temperaturmotstand mellom minus 20 og pluss 60 grader og høy brannsikkerhet. Disse batteriene skal også kjennetegnes ved en meget god hurtigladeevne og ha en stor kostnadsfordel sammenlignet med dagens oppladbare batterier med litium. Dette vil komme mange elbiler til gode og redusere kostnadene for nye elbiler. I henhold til dagens status har imidlertid natriumbatterier ulempen med lagringskapasitet. Imidlertid rapporterer CATL at det ble innlevert et patent i januar i år for å forbedre energitettheten til natriumbattericeller til mer enn 200 W/kg. CATL-selskapet planlegger å utvikle et tilsvarende masseprodukt for elbiler allerede i 2023. I utgangspunktet har hver cellekjemi styrker og svakheter. Den største mangelen til natriumcellen er energitettheten. Man må imidlertid skille mellom energitettheten til enkeltceller og hele batterier. Det er imidlertid mye som tyder på at natriumceller kan pakkes veldig effektivt og tett, om ikke annet fordi de genererer mindre varme. For å kombinere det med den høyere energitettheten til litiumionceller, utviklet CATL også et batteri med blandede celler. I det såkalte AB-batteriet skal natriumcellene fungere sammen med litiumionceller. Sistnevnte er ment å kompensere for den lave energitettheten til natriumcellene, som igjen er ment å forbedre ytelsen til batteriet ved lave temperaturer. Sofistikert kontroll bør sikre riktig batteristyring for hver celletype.

I nettbutikken vår finner du våre bærekraftige 2befair gummimatter

for Tesla Model 3 og Model Y, men også andre

flott tilbehør til din Tesla.

Shop4Tesla Logo