BKG-quotum alleen in Duitsland

Gratis met BKG-quotum (alleen in Duitsland)

U kunt nu uw BKG-quotum inwisselen voor uw elektrische auto in Shop4Tesla. In ruil daarvoor ontvangt u een door ons opgesteld BKG-quotumpakket, inclusief geweldige producten met een waarde van 444 euro (winkelprijs 399 euro). Met ons pakket ontvangt u een vaste BKG-premie per elektrische auto, zonder risico op marketing en prijsschommelingen voor u! Wij nemen de marketing van uw BKG-quotum over, waardoor u weinig moeite hoeft te doen voor een hoge en gegarandeerde waarde. Het beste van alles is dat u niet hoeft te wachten tot uw gekochte producten op de markt worden gebracht. Na aanschaf van ons BKG-quotumpakket sturen wij u de producten op zodat u uw Tesla direct kunt uitrusten met onze producten. Zodra uw elektrische auto is ingeschreven, dient u uw kentekenbewijs bij ons in. Voor een soepel proces graag uw ordernummer vermelden. Wij zorgen vervolgens voor de marketing van uw BKG-quotum. Zodra de marketing is afgerond, storten we het bedrag van het BKG-quotumpakket van 399 euro terug op de door jou opgegeven rekening.


Hoe verzilver ik mijn BKG-quotum bij Shop4Tesla? (alleen in Duitsland)
 • Koop ons BKG-quotumpakket in onze online winkel.
 • U betaalt het BKG-quotumpakket ter waarde van 399 euro.
 • We sturen u de producten op. Het voordeel is dat u de producten kunt ontvangen voordat uw elektrische auto wordt afgeleverd.
 • Na succesvolle registratie dient u uw kentekenbewijs (kentekenbewijs deel I) bij ons in. Gebruik hetzelfde e-mailadres in het formulier voor het BKG-quotum dat u heeft gebruikt bij het bestellen.
 • Zodra uw BKG-quotum aan ons is uitbetaald, storten we het bedrag van 399 euro terug op de door u opgegeven rekening.


  Wat is het BKG-quotum? (alleen in Duitsland)
  Het quotum voor de vermindering van broeikasgassen is een instrument voor klimaatbescherming om de uitstoot van kooldioxide te verminderen, met name in de transportsector. Bedrijven zoals minerale oliemaatschappijen die fossiele brandstoffen (zoals diesel of benzine) in omloop brengen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-uitstoot, zijn door het THQ-quotum verplicht hun uitstoot jaarlijks met een vast percentage te verminderen. Het niet naleven van dit quotum zal resulteren in een dwangsom voor elke ton CO2 die niet wordt nageleefd. Meer informatie over de wettelijke basis en uitvoering van het BKG-quotum vindt u op de website van de Milieuagentschap.
  Wie krijgt het BKG-quotum? (alleen in Duitsland)
  Elke voertuigeigenaar (zakelijk of particulier) die een of meer batterijaangedreven elektrische voertuigen heeft geregistreerd, ontvangt het BKG-quotum. Het is belangrijk dat uw naam op het kentekenbewijs staat. Het maakt niet uit of de elektrische auto is gekocht, gefinancierd of geleased. Hybride voertuigen komen niet in aanmerking voor quota.
  Waarom zou ik mijn BKG-quotum verkopen? (alleen in Duitsland)
  Als bestuurder van een elektrische auto help je actief mee aan het verminderen van de klimaatschadelijke uitstoot van broeikasgassen. Vanaf 2022 wordt deze toezegging door de wetgever erkend als onderdeel van het financieringsinstrument CO2-reductiequota (BKG-quotum). Bij ons kunt u uw CO2-besparing eerlijk en veilig certificeren en verkopen.
  Welke documenten zijn vereist voor het BKG-quotum? (alleen in Duitsland)
  U heeft alleen het actuele kentekenbewijs nodig! (Voertuigregistratie deel I)
  Wat gebeurt er met mijn BKG-quotum als ik mijn elektrische auto verkoop? (alleen in Duitsland)
  Als u uw elektrische auto verkoopt, eindigt uw quotumregistratie aan het einde van het betreffende jaar.De nieuwe eigenaar van uw elektrische auto kan vanaf volgend jaar het quotum aanvragen.Als u een nieuwe elektrische auto koopt, kunt u natuurlijk weer het BKG-quotum aanvragen.
  Wanneer wordt het bedrag van 399 euro uitbetaald? (alleen in Duitsland)
  De betaling wordt zo snel mogelijk na succesvolle marketing gedaan, maar pas nadat de opzegtermijn van 30 dagen is verstreken. Dit is een niet jaarabonnement. U kunt het BKG-quotum elk jaar opnieuw aanvragen.