GHG-quota alleen in Duitsland

Gratis met BKG-quotum (alleen in Duitsland)

U kunt nu uw BKG-quota voor uw elektrische auto inwisselen bij Shop4Tesla. In ruil daarvoor ontvangt u een kant-en-klaar GHG-quotumpakket met geweldige producten met een waarde tot 454 euro (winkelprijs 399 euro). Met ons pakket ontvangt u een vaste BKG-premie per elektrische auto, zonder het risico van marketing en prijsschommelingen voor u! Wij zorgen voor de marketing van uw GHG-quota, waardoor u weinig moeite hoeft te doen voor een hoge en gegarandeerde waarde. Het beste van alles is dat u niet hoeft te wachten tot uw gekochte producten op de markt worden gebracht. Zodra u ons GHG-quotumpakket koopt, sturen wij u de producten toe zodat u uw Tesla onmiddellijk met onze producten kunt uitrusten. Zodra uw elektrische auto is ingeschreven, levert u uw kentekenbewijs bij ons in. Voor een vlotte verwerking, gelieve uw bestelnummer te vermelden. Wij zorgen dan voor de marketing van uw GHG-quota. Zodra de marketing is voltooid, storten wij het bedrag dat u voor het GHG-quotumpakket hebt betaald terug op de opgegeven rekening.

 


U kunt meer informatie vinden hier.
Hoe wissel ik mijn GHG-quota in bij Shop4Tesla? (alleen in Duitsland)
 • Koop ons GHG-quotumpakket in onze online winkel.
 • U betaalt voor het THG-quotumpakket ter waarde van 399 euro.
 • Wij sturen u de producten. Het voordeel is dat u de producten kunt ontvangen voordat uw elektrische auto wordt geleverd.
 • Na succesvolle registratie dient u uw kentekenbewijs (kentekenbewijs deel I) bij ons in. Gelieve in het formulier voor de GHG-quota hetzelfde e-mailadres te gebruiken als voor de bestelling.
 • Zodra uw GHG-quotum aan ons is uitbetaald, storten wij het door u betaalde bedrag terug op de opgegeven rekening.


  Wat is het BKG-quotum? (alleen in Duitsland)
  De broeikasgasreductiequota zijn een klimaatbeschermingsinstrument om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, vooral in de vervoersector. Bedrijven, zoals aardoliemaatschappijen, die fossiele brandstoffen (zoals diesel of benzine) in omloop brengen en zo in aanzienlijke mate bijdragen tot de CO2-uitstoot, zijn op grond van de broeikasgasquota verplicht hun uitstoot jaarlijks met een bepaald percentage te verminderen. Niet-naleving van deze quota leidt tot een dwangsom voor elke ton CO2 die niet wordt nageleefd. Meer informatie over de rechtsgrondslag en de uitvoering van de broeikasgasquota is te vinden op de pagina van het Milieuagentschap
  Wie krijgt de broeikasgasquota?(alleen in Duitsland)
  Elke (commerciële of particuliere) voertuigeigenaar bij wie een of meer elektrische batterijvoertuigen zijn geregistreerd, krijgt het broeikasgasquotum. Het is belangrijk dat uw naam op het kentekenbewijs staat. Het maakt niet uit of de elektrische auto is gekocht, gefinancierd of geleased. Hybride voertuigen komen niet in aanmerking voor quota.
  Waarom zou ik mijn BKG-quota verkopen? (alleen in Duitsland)
  Als bestuurder van een elektrische auto helpt u actief mee om de klimaatschadelijke uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vanaf 2022 wordt deze verbintenis door de wetgever erkend als onderdeel van het financieringsinstrument voor broeikasgasreductiequota. Bij ons kunt u uw CO2-besparingen eerlijk en veilig certificeren en verkopen.
  Welke documenten zijn nodig voor de broeikasgasquota? (alleen in Duitsland)
  U heeft alleen het huidige kentekenbewijs nodig! (kentekenbewijs deel I)
  Wat gebeurt er met mijn BKG-quota als ik mijn elektrische auto verkoop? (alleen in Duitsland)
  Als u uw elektrische auto verkoopt, eindigt uw quotaregistratie aan het einde van het betreffende jaar. De nieuwe eigenaar van uw elektrische auto kan het quotum vanaf het volgende jaar aanvragen. Als u een nieuwe elektrische auto koopt, kunt u natuurlijk opnieuw het broeikasgasquotum aanvragen.
  Wanneer wordt het door mij betaalde bedrag terugbetaald?(alleen in Duitsland)

  De betaling zal zo spoedig mogelijk na een succesvolle marketing plaatsvinden, maar pas nadat de annuleringstermijn van 30 dagen is verstreken. Dit betreftgeen jaarabonnement. U kunt elk jaar opnieuw het broeikasgasquotum aanvragen.

  Door het toegenomen aantal certificaten dat bij het Federaal Milieuagentschap wordt ingediend, kan de betaling van het Federaal Milieuagentschap aan de tussenpersoon momenteel tot 6 maanden duren. We vragen om uw begrip!