KFW439

Pro KfW 439 pro obce:

Obce mohou podávat žádosti o financování nástěnných boxů. Je třeba dodržet následující body:

  • Termín realizace je 1 rok od podání žádosti.
  • Dotace činí až 900 EUR na nabíjecí místo.
  • Minimální výše grantu je 9 000 EUR s alespoň 10 nabíjecími body.
  • Nabíjecí výkon může být 22 kW.
  • Nabíjecí stanice nejsou určeny pro veřejný přístup.

S deseti nabíjecími místy lze financovat přesně 9 000 EUR, ale pouze 70 % celkových nákladů.
Celková investice (nákup + instalace) tedy musí být minimálně 12 857,14 €.
Pokud existuje více než 10 dobíjecích míst, bude financováno 70 % skutečné částky investice až do maximální výše 900 EUR na dobíjecí místo.

Více informací najdete na webu KfW. Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám pomůžeme!