NEWS4TESLA |

Nové označení produktu pro zemi původu!

Nové označení produktu pro zemi původu!
S naší novou značkou 2befair jsme si dali za úkol být vůči našim zákazníkům transparentní, protože věříme, že je to jediný způsob, jak získat důvěru. Nechceme to ale implementovat jen u našich produktů značky 2befair, ale také u všech produktů, které si můžete objednat u Shop4Tesla. Proto od nynějška najdete zemi původu příslušného produktu na konci popisu produktu. Produkty, které jsou „Made in Germany“, jsou označeny samostatně logem přímo v záhlaví článku. Chceme vám otevřeně a upřímně říci, odkud produkt pochází. V našem internetovém obchodě najdete také produkty, které nakupujeme z Číny. Čínský trh nabízí obrovské množství produktů, takže se bez nich, alespoň prozatím, neobejdeme. Naším úkolem je však v budoucnu nahradit co nejvíce produktů regionální výrobou. To je samozřejmě nákladový faktor, který by se neměl podceňovat. Nákupem těchto produktů zároveň podporujete budoucí přechod na regionální výrobní závody. Zjistěte více o původu našich produktů!
Aktuelle Nachrichten