Стенна кутия MID Meter

  • Запазете -206,00€ сега!
  • Нормална цена 206,00€
С включен ДДС. плюс разходи за доставка,
(безплатно от 50€ за Германия и ЕС)

  • Изисква монтаж на електротехник
  • Съвместим с Pulsar Plus, Commander 2 и Copper SB
  • Само за трифазен монтаж
  • Трифазно измерване на консумацията на енергия за фактуриране в полуобществени зони (вижте описанието)
  • Предупреждение: Необходим е платен абонамент (бизнес на стената) за някои функции, като например експортиране на фактури!
Стоки в наличност: срок на доставка в рамките на Германия 1 до 3 работни дни, страни от ЕС 3 до 7 работни дни
Този MID Meter е сертифициран електромер, който може да се използва за определяне на количеството електроенергия, използвано за зареждане.
След инсталиране от електротехник и интегриране в приложението Wallbox, данните от външния MID измервател се показват в статистиката вместо данните от вътрешния измервателен уред на кутията.
Това позволява да се таксува електроенергия в полуобществени зони, например за асоциации на собственици или места за паркиране на служители. Някои функции, като експортиране на фактури, изискват платен абонамент (Wallbox Business)!


Страна на произход на този продукт: Испания (Научете повече)